• S4300015.JPG
 • SAM_1032.JPG
 • SAM_3020.JPG
 • SAM_5767.JPG
 • SAM_5772.JPG
 • SAM_5779.JPG
 • SAM_5780.JPG
 • SAM_5784.JPG

Akce v naší škole (řazeno dle školního roku): 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

Režim testování žáků

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

20220101 pro rodice2Mimořádné opatření MZd k testování žáků ve školách se mění takto:

 • od 3. 1. 2022 - testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek, nebo v den příchodu do školy),
 • od 17. 1. 2022 - testování 1x týdně (pondělí, nebo v den příchodu do školy),
 • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Leták ke stažení v pdf

Testování žáků na covid-19

Napsal vh. Publikováno v Akce

Letak testovaniVe dnech 22. a 29. 11. 2021 proběhne ve škole screeningové testování žáků na onemocnění covid-19. Bude organizováno stejným způsobem jako na konci školního roku 2020/2021. Žáci, kteří jsou očkováni, se testovat nemusejí.

Den otevřených dveří

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

V pondělí 18. 10. 2021 se škola otevře veřejnosti k prohlídce obou školních budov, a to od 10:00 do 15:00 hodin. Pro žáky je toto pondělí volným dnem, tzn., že zůstanou doma.

Školní rok 2021/2022

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

Nový školní rok bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 8:00 hodin před školní budovou. Pro žáky je připraveno zajímavé prostředí, na některé čeká nová třída a nová paní asistentka. V tento den proběhne i preventivní testování na covid-19.  Na všechny už se těší paní učitelky a paní asistentky.

 

Návrat žáků do školy

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

V pondělí 12. 4. 2021 se všichni naši žáci vracejí k běžné výuce, pokud město nebude označeno jako epidemiologicky rizikové.

Zároveň s návratem budou platit režimová opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství: 

 • žáci budou používat zdravotnickou roušku (výjimku mají ti, kterým v nošení roušky brání jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav),
 • časté větrání,
 • venkovní výuka v maximálně možné míře,
 • antigenní testování 2x týdně ve škole – bude probíhat samoodběrem v pondělí a ve čtvrtek pod dohledem zaměstnanců školy, a to po příchodu žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka v pondělí a ve čtvrtek se test uskuteční v den příchodu do školy. K testování budou použity testy LEPU, tzn., že  se provede výtěr z kraje nosu. U žáků ZŠS je doporučena účast rodičů. V případě pozitivního výsledku testu bude škola kontaktovat rodiče, vystaví potvrzení o výsledku testu a žák je povinen opustit školu. Mladší žáci a žáci ZŠS setrvají do doby vyzvednutí  rodičem odděleně od ostatních. Rodič je pak povinen informovat o pozitivním výsledku testu ošetřujícího lékaře. Ten je povinen rozhodnout o provedení vyšetření metodou PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Žákům, kteří se testování nezúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Prosíme žáky, resp. jejich rodiče, aby se žáci v určené testovací dny dostavili do školy nejpozději do 7:40 hodin.

Prodloužení dálkové výuky

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

Od pondělí 22. 3. 2021 pokračuje ve stejném režimu dálková výuka. Navíc ale budou žákům umožněny individuální konzultace s pedagogy - zájemci se telefonicky domluví na termínech s třídními učiteli.

 

Zápis do 1. ročníku

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

V přiloženém dokumentu najdete podrobné informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. Další dokument je formulář žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku.

Informace o zápisu

Přihláška ke stažení (Word)

Uzavření školy

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

V době 1.- 21. 3. 2021 bude škola uzavřena. Vzdělávání se změní na distanční formu. V úterý 2. 3. 2021 najdou žáci zadání k výuce ve Škole v pyžamu, případně si je vyzvednou ve škole v čase 8:00 - 10:00 hodin. Distanční způsob vzdělávání je pro žáky povinný.

Začátek vyučování v roce 2021

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

Dne 4. 1. 2021 nastupují všichni naši žáci zpět do školy - bude probíhat běžná výuka dle rozvrhu. V provozu bude i školní družina.

 

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Napsal vh. Publikováno v Akce

1) Nový školní rok zahájíme v úterý 1. 9. 2020 v 8:00 hodin (povinnost nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorách zatím neplatí, od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti).
2) Od 2. 9. 2020 začneme s běžnou prezenční výukou.
3) Prosíme zákonné zástupce žáků o aktualizaci kontaktů (telefonní číslo, e-mailovou adresu).
4) Obědy budou žákům poskytovány.
5) Školní družina bude otevřena od 2. 9. 2020.
6) Provoz školy se bude řídit hygienickými a protiepidemickými pravidly s ohledem na šíření onemocnění covid-19, která jsou v souladu s „manuálem“ ministerstva školství a jsou popsána v interní směrnici školy. Žádáme o dodržování základních protiepidemických pravidel:
- zákonní zástupci nevstupují do školních budov, v naléhavých případech se pobyt zákonných zástupců omezí na nezbytně nutnou dobu,
a to pouze ve vstupních prostorách školy,
- osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
7) Aktuální informace ke covid-19 (např. z MŠMT, MZd, KHS) budou vyvěšeny na webových stránkách školy a na vstupních dveřích nové školní budovy.