• S4300015.JPG
 • SAM_1032.JPG
 • SAM_3020.JPG
 • SAM_5767.JPG
 • SAM_5772.JPG
 • SAM_5779.JPG
 • SAM_5780.JPG
 • SAM_5784.JPG

Akce v naší škole (řazeno dle školního roku): 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

Den otevřených dveří

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

V pondělí 18. 10. 2021 se škola otevře veřejnosti k prohlídce obou školních budov, a to od 10:00 do 15:00 hodin. Pro žáky je toto pondělí volným dnem, tzn., že zůstanou doma.

Školní rok 2021/2022

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

Nový školní rok bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 8:00 hodin před školní budovou. Pro žáky je připraveno zajímavé prostředí, na některé čeká nová třída a nová paní asistentka. V tento den proběhne i preventivní testování na covid-19.  Na všechny už se těší paní učitelky a paní asistentky.

 

Návrat žáků do školy

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

V pondělí 12. 4. 2021 se všichni naši žáci vracejí k běžné výuce, pokud město nebude označeno jako epidemiologicky rizikové.

Zároveň s návratem budou platit režimová opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství: 

 • žáci budou používat zdravotnickou roušku (výjimku mají ti, kterým v nošení roušky brání jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav),
 • časté větrání,
 • venkovní výuka v maximálně možné míře,
 • antigenní testování 2x týdně ve škole – bude probíhat samoodběrem v pondělí a ve čtvrtek pod dohledem zaměstnanců školy, a to po příchodu žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka v pondělí a ve čtvrtek se test uskuteční v den příchodu do školy. K testování budou použity testy LEPU, tzn., že  se provede výtěr z kraje nosu. U žáků ZŠS je doporučena účast rodičů. V případě pozitivního výsledku testu bude škola kontaktovat rodiče, vystaví potvrzení o výsledku testu a žák je povinen opustit školu. Mladší žáci a žáci ZŠS setrvají do doby vyzvednutí  rodičem odděleně od ostatních. Rodič je pak povinen informovat o pozitivním výsledku testu ošetřujícího lékaře. Ten je povinen rozhodnout o provedení vyšetření metodou PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Žákům, kteří se testování nezúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Prosíme žáky, resp. jejich rodiče, aby se žáci v určené testovací dny dostavili do školy nejpozději do 7:40 hodin.

Prodloužení dálkové výuky

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

Od pondělí 22. 3. 2021 pokračuje ve stejném režimu dálková výuka. Navíc ale budou žákům umožněny individuální konzultace s pedagogy - zájemci se telefonicky domluví na termínech s třídními učiteli.

 

Zápis do 1. ročníku

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

V přiloženém dokumentu najdete podrobné informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. Další dokument je formulář žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku.

Informace o zápisu

Přihláška ke stažení (Word)

Uzavření školy

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

V době 1.- 21. 3. 2021 bude škola uzavřena. Vzdělávání se změní na distanční formu. V úterý 2. 3. 2021 najdou žáci zadání k výuce ve Škole v pyžamu, případně si je vyzvednou ve škole v čase 8:00 - 10:00 hodin. Distanční způsob vzdělávání je pro žáky povinný.

Začátek vyučování v roce 2021

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

Dne 4. 1. 2021 nastupují všichni naši žáci zpět do školy - bude probíhat běžná výuka dle rozvrhu. V provozu bude i školní družina.

 

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Napsal vh. Publikováno v Akce

1) Nový školní rok zahájíme v úterý 1. 9. 2020 v 8:00 hodin (povinnost nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorách zatím neplatí, od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti).
2) Od 2. 9. 2020 začneme s běžnou prezenční výukou.
3) Prosíme zákonné zástupce žáků o aktualizaci kontaktů (telefonní číslo, e-mailovou adresu).
4) Obědy budou žákům poskytovány.
5) Školní družina bude otevřena od 2. 9. 2020.
6) Provoz školy se bude řídit hygienickými a protiepidemickými pravidly s ohledem na šíření onemocnění covid-19, která jsou v souladu s „manuálem“ ministerstva školství a jsou popsána v interní směrnici školy. Žádáme o dodržování základních protiepidemických pravidel:
- zákonní zástupci nevstupují do školních budov, v naléhavých případech se pobyt zákonných zástupců omezí na nezbytně nutnou dobu,
a to pouze ve vstupních prostorách školy,
- osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
7) Aktuální informace ke covid-19 (např. z MŠMT, MZd, KHS) budou vyvěšeny na webových stránkách školy a na vstupních dveřích nové školní budovy.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní k 2020/2021

Napsal vh. Publikováno v Akce

V návaznosti na mimořádná preventivní opatření vlády v době šíření koronaviru bude zápis dětí do 1. ročníku pro školní k 2020/2021 probíhat následujícím způsobem:
1) zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole;
2) doba zápisu je stanovena na období 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020;
3) žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku s povinnými přílohami lze podat osobním podáním žádosti v kanceláři ředitelky školy, nebo jinými způsoby, které jsou v současné době upřednostňovány:
a) mailovou poštou s elektronickým podpisem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
b) datovou schránkou – ID jh45hk7,
c) poštou na adresu ZŠ praktická a ZŠ speciální, Komenského 453, 471 25 Jablonné v Podještědí.

Pokyny pro rodiče

Napsal vh. Publikováno v Akce

AKTUÁLNÍ INFORMACE 27. 5. 2020
Ministerstvo školství dnes vydalo pokyny pro otevírání speciálních škol. Žáci naší školy se mohou dobrovolně vracet na vzdělávací a socializační aktivity, případně na konzultace (tyto aktivity nejsou povinné). Žáci budou tvořit skupiny s nejvýše 15 žáky. Zákonní zástupci žáků musejí před nástupem svého dítěte do školy podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob. Dále budou třídními učiteli informováni o interních hygienických a organizačních opatřeních, o organizaci školních aktivit, o časovém režimu provozu školy a o způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.
Od 1. června 2020 mohou do školy nastoupit žáci 1. stupně ZŠ praktické + žáci všech ročníků ZŠ speciální.
Od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků 2. stupně ZŠ praktické.
Prosíme rodiče o nahlášení nástupu svého dítěte do školy v co nejkratším termínu. Děkujeme za pochopení.

Hodnocení žáků za 2. pololetí
Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Základním principem hodnocení žáků bude spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku. Ministerstvo školství vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.