• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Akce v naší škole (řazeno dle školního roku): 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Napsal vh. Publikováno v Akce

1) Nový školní rok zahájíme v úterý 1. 9. 2020 v 8:00 hodin (povinnost nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorách zatím neplatí, od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti).
2) Od 2. 9. 2020 začneme s běžnou prezenční výukou.
3) Prosíme zákonné zástupce žáků o aktualizaci kontaktů (telefonní číslo, e-mailovou adresu).
4) Obědy budou žákům poskytovány.
5) Školní družina bude otevřena od 2. 9. 2020.
6) Provoz školy se bude řídit hygienickými a protiepidemickými pravidly s ohledem na šíření onemocnění covid-19, která jsou v souladu s „manuálem“ ministerstva školství a jsou popsána v interní směrnici školy. Žádáme o dodržování základních protiepidemických pravidel:
- zákonní zástupci nevstupují do školních budov, v naléhavých případech se pobyt zákonných zástupců omezí na nezbytně nutnou dobu,
a to pouze ve vstupních prostorách školy,
- osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
7) Aktuální informace ke covid-19 (např. z MŠMT, MZd, KHS) budou vyvěšeny na webových stránkách školy a na vstupních dveřích nové školní budovy.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní k 2020/2021

Napsal vh. Publikováno v Akce

V návaznosti na mimořádná preventivní opatření vlády v době šíření koronaviru bude zápis dětí do 1. ročníku pro školní k 2020/2021 probíhat následujícím způsobem:
1) zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole;
2) doba zápisu je stanovena na období 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020;
3) žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku s povinnými přílohami lze podat osobním podáním žádosti v kanceláři ředitelky školy, nebo jinými způsoby, které jsou v současné době upřednostňovány:
a) mailovou poštou s elektronickým podpisem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
b) datovou schránkou – ID jh45hk7,
c) poštou na adresu ZŠ praktická a ZŠ speciální, Komenského 453, 471 25 Jablonné v Podještědí.

Pokyny pro rodiče

Napsal vh. Publikováno v Akce

AKTUÁLNÍ INFORMACE 27. 5. 2020
Ministerstvo školství dnes vydalo pokyny pro otevírání speciálních škol. Žáci naší školy se mohou dobrovolně vracet na vzdělávací a socializační aktivity, případně na konzultace (tyto aktivity nejsou povinné). Žáci budou tvořit skupiny s nejvýše 15 žáky. Zákonní zástupci žáků musejí před nástupem svého dítěte do školy podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob. Dále budou třídními učiteli informováni o interních hygienických a organizačních opatřeních, o organizaci školních aktivit, o časovém režimu provozu školy a o způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.
Od 1. června 2020 mohou do školy nastoupit žáci 1. stupně ZŠ praktické + žáci všech ročníků ZŠ speciální.
Od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků 2. stupně ZŠ praktické.
Prosíme rodiče o nahlášení nástupu svého dítěte do školy v co nejkratším termínu. Děkujeme za pochopení.

Hodnocení žáků za 2. pololetí
Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Základním principem hodnocení žáků bude spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku. Ministerstvo školství vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

Informace pro rodiče žáků

Napsal vh. Publikováno v Akce

Informace k nouzovému stavu:

msmt 762642666 nouzovy stav 1w msmt 762642666 nouzovy stav 2w msmt 762642666 nouzovy stav 3w

1) Po dobu uzavření školy budou žákům odhlášeny obědy.
2) Rodiče žáků mladších 10 let mají v případě uzavření školy nárok na omluvení nepřítomnosti v práci a na ošetřovné (ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dní, rodič samoživitel až 16 kalendářních dní). Příslušný tiskopis pro tento účel potvrzuje škola. Rodič vyplněný tiskopis podepíše a předá svému zaměstnavateli. Tiskopisy se budou ve škole potvrzovat po skončení jarních prázdnin, tzn. od 16. 3. 2020.
3) Výuka v době uzavření školy bude probíhat distančním způsobem. Pro žáky budou připraveny výukové materiály, které si vyzvednou v úterý 17. 3. 2020 v době 8:00 – 9:00 hodin v budově školy. Dojíždějící žáci mohou požádat o zaslání materiálů elektronickou formou.

Prevence proti výskytu koronaviru

Napsal vh. Publikováno v Akce

Od středy 11. 3. 2020 se z důvodu šíření koronaviru základní škola uzavírá.

Infolinka KHS LK k problematice výskytu koronaviru 485 253 111 – odtud budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou aktuálně volnou linku - odborníka, lékaře.
Provozní doba: Po, St: 7:30-17:00, Út, Čt: 7:00-15:00, Pá: 7:00-14:30 mimo provozní dobu KHS LK je k dispozici Infolinka Státního zdravotního ústavu denně na čísle: 724 810 106a 725 191 367
Aktuální informace získáte také na webu: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov
Další informace ohledně preventivních opatření na území Libereckého kraje najdete na https://www.khslbc.cz/koronavirus/