• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Deník do divočiny

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

V rámci celorepublikového programu Jděte ven vzdělávacího centra Tereza zaměřeného na podporu aktivit dětí v přírodě jsem se rozhodla zapojit II. třídu do projektu s názvem „Deník do divočiny“. Pod záštitou vzdělávacího centra budeme společně plnit různé úkoly v přírodě, ale i ve škole.

Všechny dovednosti, vědomosti a návyky budou získávány a upevňovány hravou, nenucenou formou – a to vše za účelem poznání a odhalení krásy přírody. Kromě znalostí upevníme mysl, snížíme stres, procvičíme motoriku aj. Žáci budou plnit úkoly nejen ve škole, ale i doma s rodiči.

Začínáme ….    Aktivity v únoru – založení deníku, návrh titulní stránky, vycházka do lesa, pozorování denní i noční oblohy, výtvané  zpracování souhvězdí.

Mgr. Stanislava Doležalová