• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Poznáváme podzimní les

Napsal vh. Publikováno v Akce

Následující týden po výstavce ovoce a zeleniny jsme se věnovali lesu a lesním plodům. Začali jsme povídáním o lese, poznávali listnaté a jehličnaté stromy a určovali zvířata žijící v lese.

Paní učitelky donesly ukázku jedlých a nejedlých hub a žáci tak měli možnost učit se poznávat houby přímo s názornou ukázkou. Do výuky také paní učitelky zařadily připravenou prezentaci s úkoly na interaktivní tabuli. V hodinách pracovního vyučování se pak žákům podařilo vyrobit krásné mochomůrky.
Eva Šulcová, DiS.

Tags: 2017/2018