• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Miniprojektový den – Školní řád

Napsal vh. Publikováno v Akce

Na začátku školního roku jsou vždy žáci seznamováni se školním řádem, ale v průběhu školního roku je nutné pravidla v něm uvedená připomínat. Pro zopakování základních pravidel chování ve třídě, na chodbách, v jídelně a v šatně jsme zvolili netradiční formu.

Do školy jsme pozvali lektorku Kateřinu Kloudovou a ta s žáky prostřednictvím modelových situací probrala základní etická pravidla, která neplatí jen ve škole, ale i v běžném životě. Na konci programu byl vybrán jeden žák, který si na mikinu připevnil placku a tím se stal na týden jakýmsi dohlížitelem nad chováním svých spolužáků. Po týdnu placku předal dalšímu žákovi, takže se všichni v této roli vystřídají. Zdali se chování žáků zlepší, uvidíme po čase.

phoca thumb m etika 1 wphoca thumb m etika 2 w

Tags: 2017/2018