• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Recyklace hrou

Napsal vh. Publikováno v Akce

Dne 5. 4. 2018 proběhl v naší škole výukový program pro žáky zabývající se správným tříděním a recyklací odpadu. Akce byla pojata zážitkovou formou.

Žáci pracovali ve skupinách, soutěžili, třídili odpady, prohlubovali si již nabyté znalosti a dovednosti. Poslouchali výklad s ukázkami, třídili odpad do správného kontejneru, rozebírali makety elektrospotřebičů jako je pračka, stolní lampička, počítač. Makety následně kompletovali do původního stavu. Spolu s lektorkou diskutovali na téma ochrana přírody, dozvěděli se, co vše lze z recyklovaných odpadů vyrobit. Mladší žáky provázel programem i plyšový krteček Zdeňka Milera. Akce byla velmi zdařilá. Budeme se těšit na další spolupráci.

Mgr. Stanislava Doležalová
koordinátorka environmentálního vzdělávání

phoca thumb m recyklace_1 w

Tags: 2017/2018