• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Březen 2019

Napsal vh. Publikováno v Akce

Březen 2019 na naší škole:

JABLONNÉ SE BAVÍ
Když nás na začátku ledna oslovila paní knihovnice s nabídkou účasti v nově připravovaném kulturním programu pro veřejnost, mysleli jsme si, že nemáme nic zajímavého k předvedení. Krátce nato ale paní učitelka Zhorná zajistila pro školu dar v podobě souboru knih pro školní četbu. Knihy s názvem Příběhy z her – William Shakespeare se od té chvíle staly nedílnou součástí výuky českého jazyka na 2. stupni. A žáky tyto příběhy zaujaly. Četli je se zájmem, bez komentářů. A tehdy paní učitelku napadlo, že by mohla s žáky část některé hry secvičit na připravovanou akci ve společenském centru. Volba padla samozřejmě na nejznámější tragédii o lásce. Z paní učitelky se rázem stala scénáristka a režisérka, ostatní pedagogové pomáhali s kostýmy a s výrobou kulis. Zpočátku se žáci styděli, texty nebyly úplně jednoduché k zapamatování a čas ubíhal. Blížil se 23. březen a nervozita stoupala. Přijdou (přijedou) žáci v sobotu? Která ze dvou Julií bude hrát? Zvládnou to žáci s mikrofonem?
Nakonec se v sobotu 23. 3. 2019 ve společenském centru sešli všichni „herci“, „kulisáci“ i „pedagogická podpora“ a představení Romeo a Julie bylo odehráno.
Paní učitelce Zhorné a všem pomáhajícím pedagogům patří velké poděkování za vynaložené úsilí s přípravou a realizací celé akce.
Zároveň děkujeme paní Zpěvákové za její iniciativu, která umožnila nejen našim žákům, ale i mnoha dalším dětem a občanům předvést své umění na veřejnosti a zároveň tak pobavit ostatní spoluobčany.

Březen 2019

MLADÝ VÝTVARNÍK
Tato okresní výtvarná soutěž se pořádá v naší škole již od roku 2001. Jejím garantem je od prvního ročníku paní učitelka Šulcová, která vyučuje výtvarnou výchovu. Za uplynulé roky se ještě nikdy neopakovalo téma soutěže, na účastníky vždy čekal nějaký netradiční námět (malování na hedvábí, pletení z pedigu, práce s vlastní fotografií, …). Letos to byla vitráž z papíru. Nejstarší žáci pracovali s barevným pastelem na černém podkladu, mladší žáci použili bílý podklad, černou tuš a barevný pastel, žáci základní školy speciální lepili na černý obdélník barevné vlnovky vystříhané z papíru. Porota složená z pedagogů všech zúčastněných škol pak vybrala v každé kategorii 3 nejlepší práce. Za naši školu uspěla Eliška Fischerová a Sebastian Lamač.

Březen 2019
Březen 2019

ZLATÉ KLADÍVKO
V první polovině dubna jsme zamířili do školní dílny v Novém Boru na okresní soutěž manuální zručnosti starších žáků. Naši školu zastupovali Tomáš Kubelka a David Čížek. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - 6., 7. ročník a 8., 9. ročník. Obvyklým soutěžním materiálem bývá dřevo, a stejně tomu bylo i letos. A blížící se Velikonoce ulehčily pořádající škole volbu výrobku pro nejstarší žáky –byla jímvelikonoční klapačka. Mladší žáci se zase pustili do výrobku tematicky spjatého se samotnou soutěží –vyráběli úhelník, který patří k základnímu vybavení každé řemeslné dílny. Práce byla poměrně náročná. Chlapci museli pracovat samostatně,podle nákresu a v daném časovém limitu. Na konci se pak hodnotilo, jak soutěžící dodrželi stanovené rozměry, jak si poradili s opracováním dřeva a také to, jestli byl výrobek funkční. V závěrečném hodnocení získala naše škola třetí místo v kategorii mladších žáků.

Březen 2019
Březen 2019

DEN ZEMĚ
Tento ekologicky zaměřený svátek je pro nás příležitostí, jak přispět ke zlepšení životního prostředí. Namísto teoretického výkladu o ochraně životního prostředí se každoročně vydáváme na celé dopoledne ven a uklízíme v blízkém okolí školy. Letos jsme se připojili k akci Ukliďme příkopy, kterou pořádá Podralský nadační fond a Ekocentrum Brniště. K zajištění bezpečnosti žáků při této venkovní akci nám pomohli Iva a Radek Patrákovi – zapůjčili všem účastníkům reflexní vesty a navíc jim ještě věnovali odměny. Děkujeme.

Březen 2019
Březen 2019

DEN UČITELŮ
Ve stejný den, kdy se ve škole konalaokresní výtvarná soutěž, navštívilo pedagogy naší školy vedení města. Byl 28. březen - Den učitelů. Pan starosta, místostarosta a paní tajemnice poděkovali všem pedagogům za jejich práci a předali každému jarní květinu.
Chtěli bychom tímto poděkovat za návštěvu, přání i předané květinové dárky.

SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU
U příležitosti tohoto dne, který se tradičně koná 2. dubna, přišli všichni pedagogové do školy s modrou součástí oblečení - modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže.

Mgr. Hana Balážová

BESEDA O VELIKONOCÍCH
Dne 11. 4. 2019 k nám do školy opět zavítal pan Martin Fišer (vedoucí Eurocentra Liberec). Tentokrát přišel naše žáky seznámit s pestrostí oslav Velikonoc v zemích Evropské unie. Žáci si tak upevnili nejen své znalosti o velikonočních tradicích v České republice, ale získali i nové vědomosti o tom, jak se slaví Velikonoce v jednotlivých členských státech EU. Velmi zajímavé byly informace o velikonoční nadílce a svátečních pokrmech napříč Evropou. Nechyběly ani informace o průběhu křesťanských Velikonoc. Celá beseda byla navíc obohacena o mnoho zajímavých soutěží.

Březen 2019

VELIKONOČNÍ PEČENÍ
Na besedu navázaly i praktické velikonoční činnosti – zdobení tříd, chodeb a zejména pečení perníčků. Žáci jednotlivých tříd se vystřídali ve cvičné kuchyňce, aby si napekli a barevně nazdobili vajíčka, zajíčky, kytičky,…

Březen 2019
Březen 2019

Mgr. Martina Zhorná

Tags: 2018/2019