• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Květen 2019

Napsal vh. Publikováno v Akce

Květen 2019 na naší škole:

OKRESNÍ LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Po školním kole atletických závodů se v pátek 17. 5. 2019 vypravila žákovská skupina s pedagogickým doprovodem do České Lípy. Čekalo ji tam okresní kolo sportovní soutěže ve čtyřech disciplínách – hod kriketovým míčkem, skok daleký, běh na 60/50 m, běh na 1 500/800 m.
Naši školu reprezentovalo celkem 13 žáků. I když se všichni velice snažili, na stupních vítězů se umístili pouze dva. Ale zase to v obou případech byly stupně nejvyšší. Tomáš Kubelka vybojoval zlatou medaili v hodu kriketovým míčkem s krásným hodem 57 m a Erik Bilý měl nejlepší výkon ze všech ve skoku dalekém. S úžasnými 4 m a 20 cm vybojoval také zlato.
Mgr. Eva Lučková

atleti_1_w
atleti_2_w

U CHEMIKŮ
Liberečtívojenští chemici uspořádali dne 31. 5. 2019 Den otevřených dveří a nechaliděti a dospělé nahlédnout do prostoru svých kasáren. Tam předvedlitechniku, materiál a vybavení chemického vojska a také připravili ukázky svého umění. Akce v Libercise zúčastnili i žáci naší školy. Pod vedením vojáků si prošli celý areál, zhlédli ukázkuvýcviku služebních psů, mohli se pokusit o zdolání horolezecké stěny, prohlédnout si obrněný transportér nebo si zasoutěžit. Dokonce měli možnost během celého dopoledne využít nabízené občerstvení.Všichni se vrátili se spoustou zajímavých zážitků, protože viděli a vyzkoušeli si to, s čím se v běžném životě nesetkají.

chemici_1_w
chemici_2_w

DEN DĚTÍ
Svátek dětí připadl letos na sobotu, ale ani ve škole žáci o oslavu nepřišli. Nebyla to však oslava v pravém slova smyslu. Pondělí 3. 6. 2019 prožili žáci účastí v činnostech, jež rozvíjely jejich manuální zručnost, fantazii, rychlost, obratnost a které posilovaly paměť. Všechny aktivity pro dětské účastníky připravili nejen pedagogové, ale i nejstarší žáci školy.

den_deti_w

DEN BLÁTA V EKOPARKU
Jak bývá ve školách zvykem, v závěru roku se pro žáky pořádají výlety. Nejinak tomu bylo i u nás. Předposlední červnovou středu se žáci vydali do Ekoparku v Liberci, kde se konala speciální akce Den bláta. Účastníci měli možnost vybrat si z programové nabídky činností to, co je zaujalo, např. tvořivou hlínu, malování blátem, blátivé otisky, … Kromě toho mohli využít i denně nabízené ekodílničky, zahrát si dobrodružnou hru za pokladem či prozkoumat naučnou stezku Čtyři živly.

den_blata_w

CYKLISTIKA
Tělesná výchova je jedním z povinných vyučovacích předmětů. V současné době, kdy nedostatek intenzivního pohybu a dlouhodobého setrvávání ve statických polohách způsobuje zdravotní oslabení žáků, nabývá na důležitosti. Ve školách se při výuce postupuje od spontánní činnosti žáků k činnosti řízené, jejímž cílem je rozvoj zdatnosti, regenerace sil a kompenzace různého zatížení. Školy do výuky zařazují pohybové činnosti stanovené rámcovým vzdělávacím programem, ale i činnosti dle zájmu žáků. V naší škole žáci žádají o cyklistický výlet, což je z hlediska bezpečnosti akce poměrně náročná. Přesto učitelé vždy alespoň jeden výlet v závěru školního roku zorganizují. Letos v polovině června vyjeli seskupinounejstarších žáků na okružní trasu po okolních obcích. Zastávku měli ve Stráži pod Ralskem, kde se občerstvili zmrzlinou a vykoupali se v jezeře.

cyklo_w

SYSTÉMOVÁ PODPORA
Jedná se o program Libereckého kraje, kterým se finančně podporuje vzdělávání žáků základní školy speciální. Každoročně se do tohoto programu přihlašujeme a získáváme dotaci na zkvalitnění vzdělávání těžce hendikepovaných žáků. V letošním roce jsme takto pořídili velké množství učebních pomůcek, notebook, speciální židli s mezinožním klínem a vybavení do třídy určené k uskladnění výukových potřeb.

ZDRAVĚ DO ŽIVOTA II
Prevence rizikového chování a výchova ke zdravému životnímu stylu je nedílnou součástí vzdělávání. Abychom mohli v těchto oblastech na žáky působit prostřednictvím účelových aktivit, zahrnujeme do ročního preventivního programu i projekt s žádostí o finanční příspěvek na jeho realizaci.
V letošním roce jsme zpracovali projekt Zdravě do života II, který má návaznost na loňské projektové aktivity. V dubnu se nám podařilo získat dotaci od Libereckého kraje ve výši 15 135,- Kč, což činí 70 % z celkových nákladů. Zbývající částku 30 % budeme hradit ze svých zdrojů.

ŠKOLNÍ JUBILEUM
logo70I když to může znít neuvěřitelně, „speciální základní škole“ v Jablonném v Podještědí bylo v dubnu 70 let. Její historie je poměrně zajímavá, protože v průběhu svého působení ve městě prošla mnoha změnami – nejen v názvech, zřizovatelích a právních formách, ale i svým umístěním v různých budovách.
K letošnímu výročí připravili pedagogové s žáky kulturní program, který předvedli ve společenském centru dne 21. 6. 2019.
Mgr. Hana Balážová

 

Tags: 2018/2019