• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Novinky - listopad 2019

Napsal vh. Publikováno v Akce

phoca thumb m ryba wV čase adventním pohodu, klid a mnoho hezkých setkání přejí žáci a zaměstnanci ZŠP a ZŠS

ZDRAVĚ DO ŽIVOTA II
Jedná se o projekt specifické primární prevence rizikového chování, jehož realizace probíhá od 1. 3. 2019. Metodička primární prevence Mgr. Eva Šulcová naplánovala pro žáky i pedagogy aktivity, které by měly napomoci snížit výskyt rizikového chování žáků a rozšířit vědomosti a praktické dovednosti pedagogů. Projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje částkou 15 135,- Kč, což je 70% celkových nákladů. Zbývajících 30% uhradila škola ze svých prostředků.

Seminář pro pedagogy
V pátek 18. 10. 2019 byl pro žáky vyhlášen volný den a místo nich do školních lavic zasedli pedagogové. Uskutečnil se pro ně seminář Konflikty ve školním prostředí, jehož lektorem byl Mgr. Miroslav Jiřička.

Vzdělávací programy pro žáky
V měsíci říjnu se uskutečnilo také několik besed pro starší i mladší žáky, které vedli odborníci ze společnosti Maják v Liberci. Obsah i způsob předání informací byl vždy interaktivní a přizpůsobený věku žáků. Probírána byla různá témata, např. zdravé tělo, alkohol a kouření, nebo bezpečnost na internetu.

ORIENTAČNÍ BĚH
V tradiční podzimní soutěži konané v Základní škole v Doksech naši žáci letos uspěli velmi dobře. I když jim počasí příliš nepřálo, snažili se i přes slabé mrholení uběhnout vyznačenou trať s pěti kontrolami co nejrychleji. Ze čtyř našich účastníků získali dva diplom a drobné věcné ceny.

orientacni_beh_...
orientacni_beh_...

MAP LIBERECKO II
V rámci místního akčního plánu pro oblast Liberecka byla školám nabídnuta možnost účasti na semináři s názvem 3D tisk a robotika. Využili jsme tuto bezplatnou nabídku a koncem října se vydali do iQPARKU v Liberci. V prostorách chytré dílny FABLAB jsme si formou workshopu vyzkoušeli modelování v programu Tinkercad s následným tiskem navrženého modelu. Poté následovalo představení minirobotaOzobot, kterého lze využít při výuce i u mladších žáků.
Tento praktický seminář byl velmi přínosný a inspiroval nás k dalšímu rozvoji vzdělávání. S panem lektorem jsme již předběžně domluvili realizaci podobného workshopu pro žáky a rozhodli se pořídit do učebny informatiky 3D tiskárnu.

Mgr. Hana Balážová

FINANČNÍ GRAMOTNOST
Dne 6. 11. 2019 se u nás ve škole konala beseda na téma: Finanční gramotnost. Lektorkou byla Bc. Iveta Grábnerová (finanční poradce Poradny při finanční tísni, Ústí nad Labem). Žáci byli nejdříve seznámeni se základními pojmy v oblasti finanční gramotnosti. Následně získali informace o prevenci vzniku tíživých finančních situací. Nejdůležitější informace pak zazněly v druhé polovině samotné besedy, kdy se žáci dozvěděli o prospěšných službách (např. Poradny při finanční tísni), které jim mohou i pomoci, pokud nejsou schopni zvládnout negativní dopad svých finančních problémů. Tyto informace se staly alfou a omegou celého setkání, protože přinesly i praktický vhled do celé problematiky. Na závěr měli žáci možnost zhlédnout krátkou videoukázku, která zajímavým způsobem poukázala na vhodná řešení finanční nestability u mladých lidí.
Mgr. Martina Zhorná

MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR
Během října a listopadu se podařilo vylepšit vnitřní prostory školy, které užívají žáci. Díky pracovníkům TSM byly opraveny chlapecké toalety v 1. patře nové budovy, čímž byla dokončena oprava posledních toalet v nové budově. V budoucnu nás ale ještě čekají opravy v druhé budově. Proto se naše škola zapojila do soutěže s Domestosem o částku 200 000,- Kč. Případná finanční výhra by byla použita právě na rekonstrukci toalet ve starší budově.
Další akcí byla modernizace šaten pro žáky - po podzimních prázdninách začali starší žáci ukládat své oblečení do nových šatních skříní.

satny_w
wc_w

Mgr. Hana Balážová

Tags: 2019/2020