• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Novinky - říjen 2019

Napsal vh. Publikováno v Akce

Ohlédnutí za začátkem školního roku

ŠABLONY II
Se zahájením školního roku 2019/2020 byl v naší škole zahájen dvouletý projekt s názvem „Šablony II OP VVV pro ZŠp a ZŠs Jablonné v Podještědí", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013923. Je zaměřen na zkvalitnění a rozšíření pedagogické péče o žáky a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Od začátku září mohou žáci navštěvovat doučování, čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her, dále mohou využívat služby školního kariérového poradce. Pro pedagogy jsou připraveny 2 semináře na klíč, tzn., že se uskuteční přímo ve škole pro celý pedagogický sbor. Další semináře budou pak absolvovat jednotliví pedagogové dle svého zájmu v Liberci.

7b Logolink OP VVV hor barva cz

HROU PROTI AIDS
Škola není jen místem získávání vědomostí, ale také místem, kde se formují sociální vazby a kde probíhá příprava na praktický život. Důležitou součástí takové přípravy je i prevence sociálně patologických jevů. Ta je průběžně zařazována do výuky, ale také se uskutečňuje speciálními aktivitami. Jednou takovou byla beseda pro starší žáky na téma Hrou proti AIDS. Na pozvání paní učitelky Martiny Zhorné přijeli do naší školy 3 zástupci Státního zdravotního ústavu v Praze. Pro žáky měli připravený preventivní program složený jak z teoretické části, tak z názorných ukázek. Žáky si rozdělili do 3 skupin, které pak procházely 3 stanovišti a různými formami se seznamovaly s problematikou HIV a AIDS. Mluvilo se velmi otevřeně, vysvětlovaly se pojmy, zjišťovalo se, zda žáci rozumí. I když zpočátku byli žáci poněkud udiveni otevřenou formou komunikace, po chvíli už pod vedením zkušených lektorů bez ostychu odpovídali na otázky, řešili zadané úkoly, sami kladli dotazy a nacvičovali praktické dovednosti. Besedování mělo velký ohlas, i po skončení akce žáci mezi sebou stále diskutovali. A spokojeni byli i lektoři, dokonce našli ve svém nabytém diáři volný termín k další návštěvě naší školy.

aids1w
aids2w

NA LEMBERKU
V polovině září jsme využili dárek od kastelánky Mgr. Renaty Černé a vydali se na Lemberk. Dopolední prohlídka zámku spojená s pěší „túrou“ se vydařila – bylo pěkné počasí a ráno i méně dalších návštěvníků. Zámkem nás provedla paní Stanislava Štádlerová, která svým výkladem upoutala pozornost žáků a také zodpověděla zvídavé dotazy. Paní kastelánce i paní průvodkyni moc děkujeme.

lemberk1w
lemberk2w

CVIČÍME VENKU
Cvičení v přírodě nejen ovlivňuje fyzickou kondici, ale posiluje i imunitní systém, stimuluje koordinaci a pozitivně ovlivňuje svalový aparát. Proto jsme v září a říjnu využili posledních teplých dnů a směrovali do nich zejména výuku tělesné výchovy. Kromě běžných venkovních pohybových činností jsme několikrát navštívili i workoutové hřiště, běhali v terénu za koupalištěm, pouštěli draky a zajezdili si na pumptrackové dráze.

pumtrack_w
drak_w

EDUCA MYJOB LIBEREC 2019
Ve čtvrtek 10. října 2019 se nejstarší žáci vydali se svými pedagogy do liberecké Home Credit Areny, kde se konal veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí. Na jednom místě tak zhlédli prezentace zdejších zaměstnavatelů a hlavně vzdělávací nabídku středních škol. Měli možnost se ptát a vyzkoušet si některé činnosti. S sebou domů si odvezli propagační materiály a také drobné dárky. Návštěva veletrhu by žákům měla usnadnit volbu budoucího studijního oboru. Do podání přihlášek na střední školy ale zbývá ještě nějaký čas, takže konečné rozhodnutí na ně teprve čeká.

72 HODIN
Jedná se o projekt České rady dětí a mládeže, jehož náplní jsou tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Aktivity nejsou určené, každý si může zvolit cokoli, co pomůže přírodě nebo jeho okolí. A právě tento projekt zaujal v naší škole koordinátorku environmentálního vzdělávání Bc. Lucii Šubertovou, která přihlásila do letošního sedmého ročníku žáky základní školy praktické. Společně vymysleli činnost k oživení městského mobiliáře. Svůj plán nazvali Zlepšení vzhledu odpadových nádob a nádob na psí exkrementy. Než se v pátek 11. října vydali tento plán plnit, připravili si předem v hodinách pracovního vyučování potřebné pomůcky – různobarevné dekorační prvky určené k polepení odpadových nádob. A jak se jim celá aktivita povedla, můžete posoudit sami ...

kos_w

Mgr. Hana Balážová

PUTOVÁNÍ ZA ZVÍŘATY
Pro školní rok 2019/2020 je pro nejmladší žáky připraven celoroční projekt Putování za zvířaty. Začátek je věnován zvířatům domácím, a proto se s nimi žáci v září důkladně seznamovali. Jeden celý den si o nich vyprávěli, v prezentaci jednotlivá zvířata poznávali, pojmenovávali je, učili se o jejich mláďatech a podle zvukové nahrávky různá zvířata poznávali. Pro upevnění získaných vědomostí pak vyplňovali pracovní listy a samostatně řešili připravené úkoly. Také dostali tematický domácí úkol, a to namalovat jedno domácí zvíře, které mají rádi. V rámci tohoto projektu jsme se vydali na výlet do nedalekých Heřmanic na Malevil, kde je malá ZOO. Žáci si z blízka prohlédli nejen domácí zvířata, ale také poníky, lamy, fretky, mývaly, papoušky a morčata. Paní, která se o zvířata stará, žákům vyndala fretky z klece a žáci si je mohli pohladit. Také jsme piškoty krmili mývaly. Po návratu do školy každý žák nakreslil zvíře, které se mu nejvíce líbilo. Žáci se do projektu zapojili s radostí a velmi si ho užili.
Bc. Lucie Šubertová

zvirata_1_w
zvirata_2_w

ZDRAVĚ DO ŽIVOTA II
V měsíci září se uskutečnil pro žáky 7. – 9. roč-níku jeden z prvků projektu Zdravě do života II. Tentokrát se jednalo o program primární prevence rizikového chování nazvaný „Řekni, kdo jsem“. Lektorsky ho zajistily dvě pracovnice liberecké Advaity, což je společnost zabývající se prevencí rizikového chování, ale i dalšími aktivitami. Program byl zaměřený na zprostředkování pozitivního prožitku s celou třídou. Interaktivním způsobem bylo podporováno poznání žáků navzájem, schopnost spolupráce a komunikace ve třídním kolektivu. Žáci se ve dvou dnech zapojili do her, které upevnily jejich vztahy ve třídě a podpořily soudržnost celé skupiny. A proto si myslím, že tento program splnil vše, co jsem od něj očekávala.
Mgr. Eva Lučková

zdrave_do_zivot...

 

Tags: 2019/2020