• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Pokyny pro rodiče

Napsal vh. Publikováno v Akce

AKTUÁLNÍ INFORMACE 27. 5. 2020
Ministerstvo školství dnes vydalo pokyny pro otevírání speciálních škol. Žáci naší školy se mohou dobrovolně vracet na vzdělávací a socializační aktivity, případně na konzultace (tyto aktivity nejsou povinné). Žáci budou tvořit skupiny s nejvýše 15 žáky. Zákonní zástupci žáků musejí před nástupem svého dítěte do školy podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob. Dále budou třídními učiteli informováni o interních hygienických a organizačních opatřeních, o organizaci školních aktivit, o časovém režimu provozu školy a o způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.
Od 1. června 2020 mohou do školy nastoupit žáci 1. stupně ZŠ praktické + žáci všech ročníků ZŠ speciální.
Od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků 2. stupně ZŠ praktické.
Prosíme rodiče o nahlášení nástupu svého dítěte do školy v co nejkratším termínu. Děkujeme za pochopení.

Hodnocení žáků za 2. pololetí
Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Základním principem hodnocení žáků bude spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku. Ministerstvo školství vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

AKTUÁLNÍ INFORMACE 6. 5. 2020
Podle nejnovější zprávy z ministerstva školství zůstane naše škola uzavřená, a to do 30. 6. 2020. Všichni žáci od 1. do 9. a 10. ročníku budou i nadále vzděláváni na dálku.

AKTUÁLNÍ INFORMACE 22. 4. 2020

Uvolňování protiepidemických opatření ve školách
Vláda ČR vyhlásila, že od pondělí 25. května 2020 je možná osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol při vzdělávání ve školách a je možné realizovat organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.
Prosíme rodiče žáků 1. stupně, aby oznámili škole, zda své dítě pošlou od 25. května 2020 do školy. Děkujeme.

Ošetřovné
Stát se chystá doplatit ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Shodla se na tom ve čtvrtek vláda. Návrh nového zákona dostane sněmovna, měla by ho projednat v úterý ve stavu legislativní nouze.

Distanční vzdělávání
Domácí práce pro žáky na období 23. 3. - 27. 3. 2020 bude zadána v pondělí mezi 8:00 - 9:00 h.
Ve stejném režimu bude zadávána práce i na další týdny, tzn. každé pondělí mezi 8:00 - 9:00 h.

Tags: 2019/2020