• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Napsal vh. Publikováno v Akce

1) Nový školní rok zahájíme v úterý 1. 9. 2020 v 8:00 hodin (povinnost nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorách zatím neplatí, od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti).
2) Od 2. 9. 2020 začneme s běžnou prezenční výukou.
3) Prosíme zákonné zástupce žáků o aktualizaci kontaktů (telefonní číslo, e-mailovou adresu).
4) Obědy budou žákům poskytovány.
5) Školní družina bude otevřena od 2. 9. 2020.
6) Provoz školy se bude řídit hygienickými a protiepidemickými pravidly s ohledem na šíření onemocnění covid-19, která jsou v souladu s „manuálem“ ministerstva školství a jsou popsána v interní směrnici školy. Žádáme o dodržování základních protiepidemických pravidel:
- zákonní zástupci nevstupují do školních budov, v naléhavých případech se pobyt zákonných zástupců omezí na nezbytně nutnou dobu,
a to pouze ve vstupních prostorách školy,
- osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
7) Aktuální informace ke covid-19 (např. z MŠMT, MZd, KHS) budou vyvěšeny na webových stránkách školy a na vstupních dveřích nové školní budovy.

Tags: 2020/2021