• S4300015.JPG
 • SAM_1032.JPG
 • SAM_3020.JPG
 • SAM_5767.JPG
 • SAM_5772.JPG
 • SAM_5779.JPG
 • SAM_5780.JPG
 • SAM_5784.JPG

Návrat žáků do školy

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

V pondělí 12. 4. 2021 se všichni naši žáci vracejí k běžné výuce, pokud město nebude označeno jako epidemiologicky rizikové.

Zároveň s návratem budou platit režimová opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství: 

 • žáci budou používat zdravotnickou roušku (výjimku mají ti, kterým v nošení roušky brání jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav),
 • časté větrání,
 • venkovní výuka v maximálně možné míře,
 • antigenní testování 2x týdně ve škole – bude probíhat samoodběrem v pondělí a ve čtvrtek pod dohledem zaměstnanců školy, a to po příchodu žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka v pondělí a ve čtvrtek se test uskuteční v den příchodu do školy. K testování budou použity testy LEPU, tzn., že  se provede výtěr z kraje nosu. U žáků ZŠS je doporučena účast rodičů. V případě pozitivního výsledku testu bude škola kontaktovat rodiče, vystaví potvrzení o výsledku testu a žák je povinen opustit školu. Mladší žáci a žáci ZŠS setrvají do doby vyzvednutí  rodičem odděleně od ostatních. Rodič je pak povinen informovat o pozitivním výsledku testu ošetřujícího lékaře. Ten je povinen rozhodnout o provedení vyšetření metodou PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Žákům, kteří se testování nezúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Prosíme žáky, resp. jejich rodiče, aby se žáci v určené testovací dny dostavili do školy nejpozději do 7:40 hodin.

Tags: 2020/2021