• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Akce v naší škole (řazeno dle školního roku): 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

Pokyny pro rodiče

Napsal vh. Publikováno v Akce

AKTUÁLNÍ INFORMACE 27. 5. 2020
Ministerstvo školství dnes vydalo pokyny pro otevírání speciálních škol. Žáci naší školy se mohou dobrovolně vracet na vzdělávací a socializační aktivity, případně na konzultace (tyto aktivity nejsou povinné). Žáci budou tvořit skupiny s nejvýše 15 žáky. Zákonní zástupci žáků musejí před nástupem svého dítěte do školy podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob. Dále budou třídními učiteli informováni o interních hygienických a organizačních opatřeních, o organizaci školních aktivit, o časovém režimu provozu školy a o způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.
Od 1. června 2020 mohou do školy nastoupit žáci 1. stupně ZŠ praktické + žáci všech ročníků ZŠ speciální.
Od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků 2. stupně ZŠ praktické.
Prosíme rodiče o nahlášení nástupu svého dítěte do školy v co nejkratším termínu. Děkujeme za pochopení.

Hodnocení žáků za 2. pololetí
Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Základním principem hodnocení žáků bude spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku. Ministerstvo školství vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

Informace pro rodiče žáků

Napsal vh. Publikováno v Akce

Informace k nouzovému stavu:

msmt 762642666 nouzovy stav 1w msmt 762642666 nouzovy stav 2w msmt 762642666 nouzovy stav 3w

1) Po dobu uzavření školy budou žákům odhlášeny obědy.
2) Rodiče žáků mladších 10 let mají v případě uzavření školy nárok na omluvení nepřítomnosti v práci a na ošetřovné (ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dní, rodič samoživitel až 16 kalendářních dní). Příslušný tiskopis pro tento účel potvrzuje škola. Rodič vyplněný tiskopis podepíše a předá svému zaměstnavateli. Tiskopisy se budou ve škole potvrzovat po skončení jarních prázdnin, tzn. od 16. 3. 2020.
3) Výuka v době uzavření školy bude probíhat distančním způsobem. Pro žáky budou připraveny výukové materiály, které si vyzvednou v úterý 17. 3. 2020 v době 8:00 – 9:00 hodin v budově školy. Dojíždějící žáci mohou požádat o zaslání materiálů elektronickou formou.

Prevence proti výskytu koronaviru

Napsal vh. Publikováno v Akce

Od středy 11. 3. 2020 se z důvodu šíření koronaviru základní škola uzavírá.

Infolinka KHS LK k problematice výskytu koronaviru 485 253 111 – odtud budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou aktuálně volnou linku - odborníka, lékaře.
Provozní doba: Po, St: 7:30-17:00, Út, Čt: 7:00-15:00, Pá: 7:00-14:30 mimo provozní dobu KHS LK je k dispozici Infolinka Státního zdravotního ústavu denně na čísle: 724 810 106a 725 191 367
Aktuální informace získáte také na webu: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov
Další informace ohledně preventivních opatření na území Libereckého kraje najdete na https://www.khslbc.cz/koronavirus/

Poděkování sponzorům

Napsal vh. Publikováno v Akce

aventinumPoděkování - chtěli bychom poděkovat Ing. Zdeňku Pavlíkovi ze společnosti Aventinum za věcný dar v podobě souboru knih s názvem Příběhy z her: William Shakespeare. Knihy využijeme v hodinách českého jazyka k nácviku hlasitého čtení.

Zápis žáků 2019/20

Napsal vh. Publikováno v Akce

zapisV úterý 9. 4. 2019 v době 8:00 – 14:30 hodin se uskuteční zápis žáků do 1. ročníku ZŠ praktické a ZŠ speciální.
Do obou typů škol mohou být přijati žáci na základě žádosti rodičů a doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).
Telefon do školy: 487 762 391