• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Akce v naší škole (řazeno dle školního roku): 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

S etikou nemám problém

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

phoca thumb m 20161010 151441V září jsme nastartovali celoroční, opakující se projekt pro všechny žáky, který  má prostý cíl – vést žáky k dodržování etických pravidel a k dovednosti sebehodnocení. Vyhodnocování projektu probíhá vždy jednou měsíčně, zpravidla poslední den v měsíci. Všichni žáci a pedagogové se sejdou v tělocvičně, kde má  každý jednotlivý žák možnost vyzdvihnout před ostatními to, co se mu v uplynulém měsíci podařilo.Ti,kterým se daří, získávají hvězdičku k nalepení na školní nástěnku.

Týden se zeleninou

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

phoca thumb m p1130004Pedagožky ve třídě základní školy speciální připravily pro žáky této třídy Týden se zeleninou. O průběhu akce napsaly:

V týdnu od 26. 9. 2016 jsme se s žáky I. třídy věnovali zelenině. Požádali  jsme rodiče o přinesení různých druhů, a to i těch méně známých. Společně jsme se zeleninou pracovali, pojmenovávali ji, přiřazovali k obrázkům a říkali si, na co se který druh používá.

Workshop pro pedagogy

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

phoca thumb m 20160630 114942 2Poslední školní den v naší škole neskončil předáním vysvědčení žákům. Po jejich odchodu ze školy zasedli do lavic pedagogové a začali se vzdělávat. Pod vedením Ing. Kateřiny Lichtenberkové, která k nám přijela z Prahy již podruhé, proběhl workshop v oblasti finanční gramotnosti. Pedagogové si nejdříve prací ve skupinách ověřili své znalosti tématu, poté získali náměty pro výuku a v závěru se rozproudila diskuze o tom, jakým způsobem a jaké učivo zařadit do jednotlivých ročníků na 1. a 2. stupni základní školy praktické. Podněty pedagogů byly zaznamenávány a poslouží Ing. Lichtenberkové ke zpracování metodiky k výuce finanční gramotnosti na základních školách praktických.

Bazárek ve školní družině

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

phoca thumb m sam 6808

Ve školní družině probíhal celoroční program s možností získání žetonků do vlastní kasičky. Kdo z žáků lépe plnil úkoly, nastřádal si více žetonků a mohl si "nakoupit" ve speciálním bazárku. V posledním školním týdnu ho pro žáky připravila paní vychovatelka Eva Pazderová. Vybrané drobnosti dokázaly u mladších, ale i u těch starších žáků vyvolat velkou radost.

Předávání vysvědčení na MÚ

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

Stalo se již tradicí, že vycházející žáci dostávají své poslední vysvědčení ze základní školy na městském úřadu. Stejně tomu bylo i v letošním školním roce. Žáci Adéla Hildebrandová, Adéla Begalová a Vlastimil Jirků se dne 29. 6. 2016 dopoledne dostavili se svými rodiči do obřadní síně, kde na ně čekal pan starosta Jiří Rýdl a členky SPOZu Mgr. Eva Drábová, Ludmila Opltová a Hana Ryšková. Ti vycházejícím žákům připravili opravdu důstojné zakončení školní docházky.  

Ochutnávka potápění

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

phoca thumb m nikola 1 2

V úterý 28. 6. 2016 se žákyně Nikola Bilá a Jana Petříková vydaly s p. učitelkou Janou Choděrovou do libereckého bazénu. Čekala je tam  "ochutnávka potápění" v nejhlubší potápěčské věži v ČR (hloubka 8,5 m). Zajímavý zážitek žákyním zprostředkoval instruktor potápění p. Jaroslav Kočárek - firma Snakesub, s.r.o. 

Výlet do Cvikova

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

phoca thumb m sam 6779Ve stejný den, kdy se konal výlet do ZOO, jeli žáci základní školy praktické na výlet do Cvikova. Není to příliš vzdálené místo, ale zato program výletu byl zajímavý. Žáci navštívili výrobní prostory v místním pivovaru, kde pod vedením pana sládka měli možnost seznámit se s procesem výroby piva - od nejvyššího patra, kde se melou suroviny, přes měděnou varnu sestoupili až do sklepa, kde probíhá kvašení ve velkých vanách.

Výlet do ZOO

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

phoca thumb m p1110475Třída základní školy speciální se vydala na výlet do liberecké ZOO. Pedagožky Mgr. Stanislava Borešová a Alena Bělohoubková o výletu napsaly:
Dne 8. 6. 2016 se naše třída vypravila na školní výlet do ZOO Liberec. Dopravu zajistil pan Faltýnek, za což bychom mu všichni chtěli velmi poděkovat. Na výlet jsme pozvali také našeho bývalého žáka Radka Schmidta s maminkou. Už cestou vládla v autě velmi dobrá nálada, která nám vydržela celý den.

S etikou nemám problém ...

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

sam 6762wTuto větu mohou říci (i když ne úplně doslovně) dva žáci naší školy Nikola Bilá a Martin Jirků. Byli vybráni svými spolužáky i pedagogy jako nejúspěšnější účastníci celoškolního projektu S etikou nemám problém. Nejlépe se jim během školního roku dařilo plnit stanovený cíl projektu - chovat se prosociálně. Za své chování získali poukaz na ochutnávku potápění v libereckém bazénu, který pro ně zdarma zajistila p. uč. Jana Choděrová.

Rafting na Jizeře

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Akce

phoca thumb m sam 6718

Na konci května odjeli žáci základní školy praktické na školní výlet do Malé Skály, kde na ně čekala plavba na raftových člunech po řece Jizeře. Po krátké instruktáži na břehu řeky se rozdělili do pěti skupin, nasedli do člunů a vydali se na osmikilometrovou trasu do Dolánek. Bylo krásné počasí, voda klidná, kolem spousta zeleně, takže si všichni téměř dvouhodinovou plavbu užili. Poté si ještě u Dlaskova statku zajezdili na šlapacích autech a využili ke hrám tamní dětské hřiště.