• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Akce v naší škole (řazeno dle školního roku): 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

Vycházka do Petrovického lesa

Napsal vh. Publikováno v Akce

Ve středu 18. dubna jsme se s žáky naší školy vydali do Petrovic za panem Vítem Beránkem – revírníkem Lesní správy Česká Lípa. Sešli jsme se u Chaty skautů, odkud jsme se vydali na 2 km dlouhou trasu po lesních cestách i pěšinách.

První pomoc

Napsal vh. Publikováno v Akce

Vědět, co dělat v případě ohrožení života, by mělo být základní dovedností každého jednotlivce. Proto tuto tematiku zařazujeme do výuky ve všech ročnících. Žákům nepředáváme pouze teoretické informace, ale zaměřujeme se především na praktický nácvik. Za tímto účelem jsme v dubnu pozvali do školy záchranáře Jana Smoluchu, aby žáky seznámil se základy první pomoci.

Atletický čtyřboj

Napsal vh. Publikováno v Akce

Na jaře každoročně věnujeme jeden školní den atletickým disciplínám a na hřišti u základní školy pořádáme školní kolo lehkoatletického čtyřboje (hod kriketovým míčkem, skok do dálky, běh 60 m, běh 1 500 m). Účastní se ho všichni žáci základní školy praktické rozdělení do dvou věkových kategorií. Soutěží se o postup do okresního kola v České Lípě.

Sázíme, sejeme

Napsal vh. Publikováno v Akce

V měsíci dubnu jsme se proměnili v zahradníky, neboť jsme se rozhodli, že jarní dny přivítáme jarními činnostmi – prací na školní zahrádce. Společně jsme zryli půdu, vypleli záhon, zahnojili a připravili k setí i sázení.

Pohádka O Budulínkovi aneb Chytře na obaly

Napsal vh. Publikováno v Akce

V měsíci březnu proběhl v naší třídě dvoudenní projekt v rámci Recyklohraní s výše uvedeným názvem. Aktivita se vztahovala k environmentální výchově, konkrétně k tématu obaly - jakou roli v našem životě hrají, jaké různé druhy obalů známe, jak nakupovat bez obalu, či jak upotřebený obal využít. Při realizaci byly využity různé metody - slovní, návody, popis, vyprávění, hry, přímé pozorování, názorné ukázky i praktické činnosti.

Pohádka O červené Karkulce aneb Potraviny jíme, nevyhazujeme

Napsal vh. Publikováno v Akce

V měsíci dubnu jsme navázali na předcházející projekt a v rámci Recyklohraní uskutečnili další dvoudenní projekt. Jeho obsah se opět vztahoval k environmentální výchově, tentokrát k tématu druhy potravin (zejména ovoce a zelenina), k jejich zpracování, konzumaci, trvanlivosti/poživatelnosti. Žáci získali nové dovednosti, návyky a postoje vztahující se k významu potravin - jaké je třeba preferovat a proč a seznámili se s možnostmi, jak lze omezit plýtvání potravinami.

Recyklace hrou

Napsal vh. Publikováno v Akce

Dne 5. 4. 2018 proběhl v naší škole výukový program pro žáky zabývající se správným tříděním a recyklací odpadu. Akce byla pojata zážitkovou formou.

Ukliďme příkopy

Napsal vh. Publikováno v Akce

V letošním roce jsme se zapojili do akce Ukliďme příkopy, jejímž organizátorem je Podralský nadační fond ve spolupráci s Krajskou správou silnic. Cílem akce bylo vyčistit příkopy kolem silnic.

Miniprojektový den – Školní řád

Napsal vh. Publikováno v Akce

Na začátku školního roku jsou vždy žáci seznamováni se školním řádem, ale v průběhu školního roku je nutné pravidla v něm uvedená připomínat. Pro zopakování základních pravidel chování ve třídě, na chodbách, v jídelně a v šatně jsme zvolili netradiční formu.