• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Akce v naší škole (řazeno dle školního roku): 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

Mladý výtvarník

Napsal vh. Publikováno v Akce

Ve čtvrtek 22. 3. 2018, ve stejný den jako v loňském roce, jsme uspořádali okresní výtvarnou soutěž Mladý výtvarník. Pozvání přijali všichni oslovení. V Jablonném se sešli zástupci základních škol praktických a speciálních z České Lípy, Doks, Hamru na Jezeře, Krompachu, Mimoně a Nového Boru.

Modernizace vnitřních prostor

Napsal vh. Publikováno v Akce

V březnu pokračovaly v hlavní školní budově údržbové práce, jejichž cílem je zlepšení vnitřních prostor školy. Během jarních prázdnin prošly celkovou opravou dámské toalety v přízemí. Jejich nové barevné provedení je mnohem zajímavější než to původní.

Poděkování

Napsal vh. Publikováno v Akce

Touto cestou bychom chtěli poděkovat vedení města za milou návštěvu na konci března, kdy se ve školách slaví Den učitelů. Pan starosta Jiří Rýdl, místostarosta Mgr. Petr Sadílek, paní tajemnice Mgr. Daniela Pastorková a Mgr. Jindřich Dráb přišli popřát pedagogům k jejich svátku.

Zápis do 1. ročníku

Napsal vh. Publikováno v Akce

V úterý 17. 4. 2018 v době 8:00 – 14:30 hodin se uskuteční zápis žáků do 1. ročníku ZŠ praktické a ZŠ speciální.
Do obou typů škol mohou být přijati žáci na základě žádosti rodičů a doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum).
Telefon do školy: 487 762 391
Mgr. Hana Balážová, ředitelka školy

Vyrob si ptačí krmítko

Napsal vh. Publikováno v Akce

V únoru 2018 proběhla v naší škole celoškolní aktivita v rámci environmentálního vzdělávání na téma „Vyrob si ptačí krmítko“. Zadání nebylo nijak specifikováno, proto jednotlivé třídy použily své nápady a pojaly úkol po svém.

Můj deník do divočiny únor

Napsal vh. Publikováno v Akce

V rámci dlouhodobého projektu „Můj deník do divočiny“, který má záštitu organizace Jděte ven, pracujeme na různých úkolech v naší třídě již téměř celý kalendářní rok. V únoru jsme se vrhli do výroby lojových koulí pro ptáčky.

Pečení jablečného závinu

Napsal vh. Publikováno v Akce

Celý měsíc listopad byl ve II. třídě zaměřen na rozvoj sebeobslužných dovedností žáků. Ti si z domova donesli ingredience na přípravu jablečného závinu, který v našich myšlenkách tak trochu symbolizoval přípravu na vánoční čas.

Pravidelná příprava čaje

Napsal vh. Publikováno v Akce

V listopadu jsme se v rámci výuky věnovali sebeobslužným činnostem ve spojení s pracovním vyučováním. Žáci přinesli jakékoliv balení svého oblíbeného čaje, cukr, med, citróny.

Výroba korouhviček

Napsal vh. Publikováno v Akce

V rámci environmentální výchovy probírala celá škola podzimní počasí se zaměřením na větrné a deštivé dny. Ve vyučovacích hodinách se podle úrovně žáků rozebíraly povětrnostní podmínky.