• S4300015.JPG
 • SAM_1032.JPG
 • SAM_3020.JPG
 • SAM_5767.JPG
 • SAM_5772.JPG
 • SAM_5779.JPG
 • SAM_5780.JPG
 • SAM_5784.JPG

Šablony II OP VVV pro ZŠp a ZŠs Jablonné v Podještědí, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013923

Napsal vh. Publikováno v Projekty

ZŠ praktická a ZŠ speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, realizuje v období od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2021 projekt s názvem Šablony II OP VVV pro ZŠp a ZŠs Jablonné v Podještědí, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013923, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující rozvoj
žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

7b Logolink OP VVV hor barva cz

Projekt Zdravě do života

Napsal vh. Publikováno v Projekty

phoca thumb m zdrave do zivota wV měsíci říjnu pokračovaly naplánované aktivity školního projektu z oblasti primární prevence. Uskutečnily se dvě přednášky, zvlášť pro mladší žáky a zvlášť pro ty starší. Lektorem obou byl pan Patrik Müller, se kterým v oblasti prevence dlouhodobě spolupracujeme.

Projekt pro žáky i pedagogy

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Projekty

Projekt MŠMT ČR

V září byl v naší škole zahájen celoroční projekt s názvem Rozvoj kvality poskytovaného vzdělávání. Finanční prostředky na jeho realizaci škole poskytlo Ministerstvo školství v rámci výzvy Šablony pro ZŠ. Projekt je zacílen jak na žáky, tak i na pedagogy.

Můj deník do divočiny - březen

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Projekty

Březen – měsíc jara, zrození a probouzení přírody. Ani v tento čas jsme nemohli opomenout plnit úkoly v rámci projektu Můj deník do divočiny, které čekaly na nejmladší a také na nejstarší žáky ZŠP a ZŠS.

Jděte ven

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Projekty

Vzdělávací centrum TEREZA nabízí v rámci projektu Jděte ven inspirativní nápady a materiály k důležité aktivitě – k pobytu dětí venku. Přínos pobytu venku a příklady dobré praxe v ČR jsou zmapovány v nově vydané studii Děti venku v přírodě: ohrožený druh? od Petra Daniše, ředitele vzdělávacího centra TEREZA.

Naše město

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Projekty

Tento dvoudenní třídní projekt byl zaměřen na orientaci v obci, na poznávání památek a důležitých budov v Jablonném v Podještědí. Projekt začal vycházkou do města, kde žáci poznávali a hledali důležité úřední instituce, budovy, historické památky. K jednotlivým budovám zavedl třídu vždy jeden z žáků.

Projektové vyučování

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Projekty

phoca thumb m IMG 1436Paní učitelka Eva Šulcová připravila pro výuku přírodopisu dva projekty. Žáci tak měli možnost lépe porozumět probíranému učivu a lépe si ho zapamatovat. Projekty prolínaly nejen přírodopisem, ale také matematikou, výtvarnou výchovou a pracovním vyučováním. V posledních dvou předmětech vznikly i demonstrační učební pomůcky, které byly vystaveny na školní chodbě a i další žáci měli možnost dozvědět se důležité informace.

Projekt Podzim

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Projekty

 phoca thumb m 14691937 1192815914109924 6119287880657013358 oVe dnech 19. - 25. 10. 2016 probíhal ve třídě 1. stupně základní školy praktické projekt Podzim. Cílem projektu bylo:

 • seznámit žáky, případně upevnit jejich vědomosti o jmenované roční době a o počasí v tomto období,
 • poskytnout žákům dostatek informací z okolního světa a možnost jejich následného využívání v praktickém životě,
 • poodhalit žákům zdravý způsob života, zmínit důležitost konzumace ovoce a zeleniny a její pozitivní vliv na lidský organismus,
 • upevnit hygienické návyky.

Projekt Vánoční zvyky

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Projekty

phoca thumb m sam 5923V době od 8. do 18. 12. 2015 byl žákům základní školy praktické začleněn do výuky tematický projekt Vánoční zvyky. Prolínal všemi vyučovacími předměty, obsahoval vědomostní, výtvarné, pracovní i tělovýchovné prvky. Ukončen byl zážitkovými aktivitami - přípravou štědrovečerní večeře a výletem do Kryštofova Údolí.

Pedagogické zajištění:  Mgr. Stanislava Doležalová, Mgr. Eva Lučková, Jana Choděrová, Lucie Šubertová