• S4300015.JPG
 • SAM_1032.JPG
 • SAM_3020.JPG
 • SAM_5767.JPG
 • SAM_5772.JPG
 • SAM_5779.JPG
 • SAM_5780.JPG
 • SAM_5784.JPG

Projekt Podzim

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Projekty

 phoca thumb m 14691937 1192815914109924 6119287880657013358 oVe dnech 19. - 25. 10. 2016 probíhal ve třídě 1. stupně základní školy praktické projekt Podzim. Cílem projektu bylo:

 • seznámit žáky, případně upevnit jejich vědomosti o jmenované roční době a o počasí v tomto období,
 • poskytnout žákům dostatek informací z okolního světa a možnost jejich následného využívání v praktickém životě,
 • poodhalit žákům zdravý způsob života, zmínit důležitost konzumace ovoce a zeleniny a její pozitivní vliv na lidský organismus,
 • upevnit hygienické návyky.

V rámci projektu byli žáci vedeni k samostatnosti, ke spolupráci při plnění zadaných úkolů, a to s důrazem na dodržování daných pravidel a pravidel slušného chování. Rozvíjely se kompetence pracovní, komunikační, sociální, občanské.

Projekt zasahoval do všech předmětů. V matematice žáci počítali praktické úlohy, vážili a porovnávali ovoce, zeleninu, doplňovali ovocnou číselnou řadu. V českém jazyce doplňovali křížovky, osmisměrky, řadili věty dle časové posloupnosti (vývoj plodu jabloně od jara do zimy), dramatizovali a vyprávěli pohádku O veliké řepě, naučili se zpaměti dvě říkanky, skládali slova a přiřazovali ke správnému obrázku symbolizujícího podzim. V prvouce určovali druhy podzimního ovoce a podzimní zeleniny, opakovali charakteristické počasí a vhodné oblékání v této roční době, skládali puzzle (ovoce, zvěř), prohloubili si vědomosti o přípravě zvěře na zimu, o odletu ptactva do teplých krajin, zjišťovali, co vše se dá z ovoce a zeleniny uvařit, zavařit, během vycházky pozorovali přírodu a sbírali přírodniny. Ve výtvarné a pracovní výchově vyráběli ze skleniček od přesnídávek halloweenské svícínky, dále podzimního draka, vydlabávali dýně a přitom zjišťovali, že nejsou jen na okrasu, ale i ke konzumaci. V hudební výchově zpívali písně s projektovou tematikou.

Součástí projektu bylo i zážitkové vyučování: pouštění podzimního draka, pečení jablečného závinu, vycházka do přírody obohacená plněním úkolů a hledáním správných odpovědí na hádanky, skládáním puzzlí, sběrem přírodnin a následným skládáním obrázků z těchto přírodnin. V zážitkových částech žáci i pedagožky zažívali na vlastní kůži nálady podzimního počasí. Celým projektem účastníky doprovázela dobrá nálada, přátelská atmosféra, spolupráce rodičů a příjemná pomoc nejstarších žáků při akci Pouštění podzimních draků.

Všem tímto děkuji a věřím, že se celá akce žákům líbila a také věřím, že si uchovají vědomosti, dovednosti a příjemné vzpomínky na podzimní projektové dny.

                                                   Mgr. Stanislava Doležalová, třídní učitelka a autorka projektu

                                                   Lucie Šubertová, asistentka pedagoga

Podzim
Podzim
Podzim
Podzim
Podzim
Podzim
Podzim
Podzim
Podzim
Podzim
Podzim
Podzim