• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Naše město

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Projekty

Tento dvoudenní třídní projekt byl zaměřen na orientaci v obci, na poznávání památek a důležitých budov v Jablonném v Podještědí. Projekt začal vycházkou do města, kde žáci poznávali a hledali důležité úřední instituce, budovy, historické památky. K jednotlivým budovám zavedl třídu vždy jeden z žáků.

U každého objektu se všichni vyfotografovali a vytištěné fotografie pak posloužily jako učební materiál v dalších hodinách - žáci vyhledávali objekty dle ústního diktátu pedagoga a přiřazovali k názvům. Výstupem byla leporela, která žáci sami vytvořili a poté si je odnesli na památku domů. Druhá část projektu byla věnována městům obecně. Byl probrán význam města z různých pohledů - instituce, dopravní prostředky, ulice, adresy, kulturní a sportovní vyžití, město jako domov aj. Výstupem této části byla společná práce celé třídy s názvem Město – koláž s budovami, ulicemi, semafory, dopravními prostředky, …  Projekt „Naše město“ prolínal různými vyučovacími předměty: český jazyk - rozvoj slovní zásoby, adresa, vlastní jména, tvorba vět, vypravování; matematika - základní jednotka délky, měření v metrech, praktické slovní úlohy; prvouka - dopravní prostředky, jejich pohyb a využití, dopravní značky, adresa žáka, orientace;  výtvarná a pracovní výchova - vlastní tvorba; tělesná výchova  - vycházka do města a okolí.

Mgr. Stanislava Doležalová