• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Jděte ven

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Projekty

Vzdělávací centrum TEREZA nabízí v rámci projektu Jděte ven inspirativní nápady a materiály k důležité aktivitě – k pobytu dětí venku. Přínos pobytu venku a příklady dobré praxe v ČR jsou zmapovány v nově vydané studii Děti venku v přírodě: ohrožený druh? od Petra Daniše, ředitele vzdělávacího centra TEREZA.

Sám autor říká: „Fascinující výzkumy z různých míst světa nám skládají obrázek o tom, že všichni lidé – a děti především – potřebují pobyt venku v přírodě pro své plné fyzické, duševní i sociální zdraví. Kontakt s přírodou dětem usnadňuje učení a přispívá k celkovému rozvoji jejich osobnosti. To vše se dozvídáme v době, kdy v naší civilizaci svobodné hry dětí venku v přírodě spíše ubývá. I v Česku jsou děti, které se ven nedostanou téměř vůbec, doma ani ve škole. Rozpor mezi tím, co nám říká věda o zdravém a podnětném prostředí pro život dětí, a skutečností, jak a kde děti tráví svůj čas, je varovný. To musíme změnit. Musíme o tom více mluvit a musíme s tím něco udělat.“

Projekt Jděte ven nás oslovil natolik, že jsme se do něj zapojili. V únoru jsme zahájili aktivitu „Deník do divočiny“. S žáky jsme se vydali na procházku do lesa, kde jsme společně hledali houby - i v zimě lze v lese najít houby. Další činností bylo pozorování noční oblohy a tvorba souhvězdí. Jelikož máme zájem zapojit do projektu i rodiče žáků, dostali žáci domácí úkol na jarní prázdniny. Měli společně pozorovat jasnou noční oblohu a nakreslit souhvězdí. Téma souhvězdí se žákům velice líbilo a jeho tvorba na plátno se zdařila na výbornou.

Mgr. Eva Lučková