• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Můj deník do divočiny - březen

Napsal Mgr. Hana Balážová. Publikováno v Projekty

Březen – měsíc jara, zrození a probouzení přírody. Ani v tento čas jsme nemohli opomenout plnit úkoly v rámci projektu Můj deník do divočiny, které čekaly na nejmladší a také na nejstarší žáky ZŠP a ZŠS.

Opět jsme měli na programu zážitkové aktivity, při kterých žáci získávali nové poznatky, upevňovali a prohlubovali poznatky již nabyté. Podnikli jsme vycházku k rybníku, nakrmili zároveň kachny a labutě. Pozorovali jsme klíčení semen. Nejstarší žáci si zaseli různé bylinky, ředkvičky aj. Nejmladší žáci sázeli na jistotu a rychlost, proto si vybrali  setí řeřichy, kterou si zároveň odnesli  domů jako velikonoční dekoraci. V rámci pozorování změn přírody na jaře (vývoj stromu) jsme společně výtvarně zachytili stín koruny stromu dopadající na otevřený list deníku.

Spolupráce nejmladších a nejstarších žáků při společných činnostech pomáhá naplňovat mnoho klíčových kompetencí, které budou moci žáci využívat nejen ve škole, ale především v běžném osobním životě. Proto i další toulky přírodou bychom chtěli podniknout společně.

Mgr. Stanislava Doležalová, Mgr. Eva Lučková