• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Lesní svět

Napsal vh. Publikováno v Projekty

Třídní projekt II. třídy           1. + 2. + 3. + 4. ročník

Lesní svět, aneb pomáháme lesní zvěři a ptactvu v zimě

Od  18. 12. 2012 do 20. 12. 2012 probíhal v naší třídě projekt „Lesní svět, aneb pomáháme lesní zvěři a ptactvu v zimě“.

V těchto dnech jsme společně poznávali zvěř a ptactvo našich lesů. Žáci nosili různé materiály - knihy, obrázky, omalovánky, DVD, plyšová zvířata, internetové informace o zvěři a o krmení zvěře v zimním období. Tyto materiály a informace nám dopomohly k základním poznatkům o lesních zvířatech.

V hodinách českého jazyka jsme jednotlivá zvířata popisovali a sdělovali si načtené informace o přikrmování lesní zvěře a ptactva v zimě. V prvouce projekt navazoval a prolínal učivem dle tematického plánu. Hudební výchova byla zaměřena na dramatizaci a zpěv písní o zvířátkách. Vyšetřili jsme čas i na sledování naučného pořadu o zvěři, pohádky O hajném Robátku, aj.

Žáci nosili do školy pečivo, jablka, mrkve, žaludy, kaštany, zob pro ptáčky, … V pracovním vyučování jsme pro obyvatele lesa vše donesené zpracovali a připravili - nakrájeli jablíčka, mrkve a na nitě navlékli dobroty pro ptáčky. Potom jsme se vydali do lesa ke krmelci, do kterého jsme naskládali připravené pochoutky.

Na závěr projektu vytvořili žáci v hodinách pracovního vyučování společnou koláž „Lesní svět“. Při této práci si zavzpomínali na vycházku ke krmelci, který se stal doménou společné koláže.

Věřím, že projekt splnil svůj účel a žáci si odnesli nejen nové poznatky, ale i pěkné zážitky.

                                                             

6. ledna 2013                                                                                 Mgr. Stanislava Doležalová

                                                                                                                 třídní učitelka

Fotogalerie:

Lesní svět
Lesní svět
Lesní svět
Lesní svět
Lesní svět
Lesní svět
Lesní svět
Lesní svět
Lesní svět
Lesní svět
Lesní svět
Lesní svět
Lesní svět
Lesní svět
Lesní svět
Lesní svět
Lesní svět