• S4300015.JPG
 • SAM_1032.JPG
 • SAM_3020.JPG
 • SAM_5767.JPG
 • SAM_5772.JPG
 • SAM_5779.JPG
 • SAM_5780.JPG
 • SAM_5784.JPG

Dva jsou víc než jeden

Napsal vh. Publikováno v Projekty

Projekt je určen pro žáky 1. stupně. Bude probíhat během celého školního roku 2013/2014. Je zaměřen na vyučovací předměty: prvouka, vlastivěda, přírodověda, pracovní vyučování. Žáci naší základní školy praktické se ho zúčastní společně s žáky místní základní školy. 

Vzdělávací program zajišťuje Čmelák - Společnost přátel přírody, o. s. a je hrazen z Evropských strukturálních fondů a z rozpočtu ČR.

Náklady vzdělávacího programu na 1 žáka činí  12.000,- Kč.

logo cmelak

Co z programu žáci získají a co se v něm naučí?

 • Seznámí se s žáky partnerské školy a získají nové kamarády.
 • Naučí se pracovat v týmu a navzájem si pomáhat.
 • Zažijí spolu neobvyklé zážitky.                                                                                                    
 • Budou se vzdělávat zážitkovou formou o přírodě a přímo v přírodě.
 • Dozví se, jak šetrně získávat přírodní materiály pro své výrobky.
 • Vytvoří společně v přírodě výtvarné dílo podle své fantazie.
 • Vyzkouší si práci se dřevem, hlínou, ovčí vlnou a jinými přírodními materiály.
 • Vyzkouší si práci s různými nástroji pro rukodělnou výrobu a poznají práci vybraných řemeslníků v autentických podmínkách jejich dílen.
 • Vytvoří si vlastní rukodělné výrobky a zároveň se budou spolupodílet na „Obrazu krajiny“, který bude představen na závěrečné slavnostní výstavě spojené s předáváním absolventských listin.

Realizace projektu Dva jsou víc než jeden     4. + 5. + 6. ročník         p. uč. Bělohoubková a Libichová

SAM 2837SAM 2840


15. 10. 2013
Dnes se uskutečnila druhá aktivita projektu Dva jsou víc než jeden. Žáci 4. a 5. ročníku pod vedením lektorů společnosti Čmelák vlastnoručně vyráběli kapsáře na výrobky, které budou vznikat v průběhu projektu. Poté si všichni společně stanovili pravidla, která budou dodržovat během jednotlivých setkání. Pravidla zapsali na záchranný kruh, stvrdili svými podpisy a kruh zavěsili na viditelné místo ve škole ...

Fotogalerie:

Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...
 


dva 201311066. 11. 2013
Ve středu 6. 11. 2013 se v prostorách naší školy uskutečnila aktivita "Řemesla" pod vedením  pracovníků společnosti Čmelák z Liberce a klientů Domova Maxov. Ti pro žáky připravili tři ukázky lidových řemesel: tkaní + práce s ovčí vlnou, kovářství a pletení košíků. 

Projektové aktivity se společně s žáky paní učitelky Aleny Bělohoubkové  zúčastnila třída z místní základní školy s paní učitelkou Petrou Jandákovou a také rodiče některých žáků. Všichni se rozdělili do tří skupin a postupně obcházeli jednotlivá stanoviště, kde si zkoušeli tkaní, kování a pletení.

Fotogalerie:

Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...


10. 2. 2014
Žáci školy se dne 6. 2. 2014 zúčastnili 6. setkání s žáky místní základní školy v projektu Dva jsou víc než jeden. Toto setkání se uskutečnilo v prostorách naší školy a také v přírodě. Jednotlivé aktivity probíhaly pod vedením lektorů ze společnosti Čmelák.

Fotogalerie:

Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...


7. 3. 2014
Aktivitou č. 7 v projektu byla návštěva řemeslníků přímo v jejich dílnách. Žáci se rozdělili do tří skupin a rozjeli se do Liberce k brašnáři a do Lindavy k truhláři a ke skláři. Tam se nejprve jen dívali a poslouchali, potom sami vyráběli. Domů si přivezli kromě vlastnoručně vyrobených výrobků i spoustu zajímavých zážitků a nových zkušeností.

Fotogalerie:

Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...


22. 4. 2014
V úterý 15. 4. 2014 pokračoval devátou aktivitou zmíněný projekt. Setkání žáků obou škol mělo proběhnout na mokřadech u Nového Falkenburku, ale vzhledem k nepříznivému počasí se místem setkání stala tělocvična naší školy. Činnosti, které byly plánovány do venkovního prostředí, proběhly v suchu. 

Fotogalerie:

Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...


21. 5. 2014
Desátá aktivita projektu proběhla tentokrát mimo Jablonné. Žáci s p. uč. Bělohoubkovou, s p. vych. Pazderovou a pracovníky společnosti Čmelák odjeli dne 15. 5. 2014 na dvoudenní výjezdní program do Oldřichova v Hájích. I když bylo poměrně chladné počasí, z fotografií je patrná dobrá nálada účastníků.

Fotogalerie:

Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...
Dva jsou víc ne...


4. 6. 2014
Další setkání žáků ze ZŠ a ZŠP proběhlo 26. 5. 2014 v naší škole. Tématem setkání byla pracovně výtvarná činnost, která směřovala k poslední aktivitě projektu - k vernisáži a k výstavě. 
2v1 jablonne0132v1 jablonne049


dva 2014061013. 6. 2014 Vernisáž a výstava
V úterý 10. 6. 2014 se ve Společenském centru v Jablonném v Podještědí uskutečnilo slavnostní ukončení projektu Dva jsou víc než jeden, realizovaného společností Čmelák z Liberce. Ukončení proběhlo formou vernisáže a výstavy výrobků vzniklých v průběhu celého školního roku. Žáci rozdělení do tří skupin sami prezentovali, co během projektu zažili, co vyrobili, koho navštívili a co nového se naučili. Během přestávky nabídli všem přítomným vlastnoručně připravené občerstvení. V druhé části programu byl každý jednotlivec pasován na lodního kadeta - v průběhu projektu byli totiž žáci obou škol společně na "jedné lodi", spolupracovali a vzájemně si pomáhali. Celým dopolednem provázela všechny přítomné hudební skupina Barrel Battery duo.