• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Obyvatelé lesa

Napsal vh. Publikováno v Projekty

V posledních dnech měsíce ledna byl na 1. stupni realizován třídní projekt Obyvatelé lesa. By zaměřen na pomoc lesní zvěři v zimním období. Nejmladší žáci se pod vedením p. uč. Doležalové vydali po teoretické průpravě do lesa za zvířaty.

V zimních dnech proběhl v naší třídě třídní projekt „Obyvatelé lesa“. V těchto dnech žáci sbírali různé informace o lesní zvěři, rozpoznávali stopy zvěře, přikrmovali lesní zvěř kaštany, žaludy, tvrdým chlebem a jinými pochoutkami, které z domova přinesli. Nezapomněli jsme ani na ptactvo a připravili jsme v lese „vánoční stromeček“. Žáci absolvovali vycházku do lesa v délce cca 5 km. Při procházce našel jeden z žáků parůžek, který u stromu na okraji lesa zanechal srnec.

Projektové dny byly plné hádanek, příběhů, pohádek, plnění samostatných i společných vědomostních úkolů, jejichž společným tématem byla lesní zvěř. Žáci sledovali naučné pořady o přírodě.

V pracovních činnostech jsme nezapomněli vystříhat stopy lesní zvěře (prase divoké, liška obecná, zajíc obecný, ježek, jezevec aj.) a vytvořit orientační učební pomůcku k nahlédnutí pro všechny žáky školy.

V českém jazyce žáci dramatizovali - napodobovali zvířata, reprodukovali předčítaný text učitelem, plnili zadané úkoly formou pracovních listů.

V hudební výchově se zpívaly písně se zvířecí tématikou.

Na počítačích hledali žáci obrázky zvířat, ke kterým tvořili vlastní věty na základě získaných poznatků.

Projekt byl plný pohybových aktivit a nových poznatků, které žáci vstřebávali zábavnou formou. Za své úkoly byli odměněni velkou čokoládou a drobnými dárky.

Děkuji za spolupráci rodičů a vychovatelů DD.

Mgr. Stanislava Doležalová, třídní učitelka

( II. třída – 2., 3. r. ZŠP, 3., 6. r. ZŠS )

Obyv lesa