• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Moře, oceány

Napsal vh. Publikováno v Projekty

Třídní učitelka Mgr. Stanislava Doležalová připravila pro žáky II. třídy týdenní projekt Moře, oceány.

Ve dnech 20.10. 2014 – 24. 10. 2014 probíhal ve II. třídě (1., 3., 8. ročník ZŠP + 4., 7. ročník ZŠS) třídní projekt Moře, oceány.
Během těchto pěti dnů se žáci dovídali nové informace o podmořském světě a prohlubovali si dosavadní znalosti.
Společně jsme probrali nejznámější živočichy žijící v mořích a oceánech; význam vodstva pro Zemi; využití vody pro dopravu, zábavu i rekreaci; jaké dary moře poskytuje a další zajímavosti.
Pětidenní projekt prostupoval všemi předměty.

- Český jazyk - rozvoj slovní zásoby, tvorba vět, rozvoj komunikativních dovedností, vlastní jména, vyhledávání pojmů, opis, přepis, učení básně zpaměti, pantomima, dramatizace, sledování pohádky – následná reprodukce, hlavní postavy aj.
- Matematika - tvorba slovních úloh, třídění dle různých kritérií, orientace v prostoru, číselné řady aj.
- Prvouka, přírodopis - mořští živočichové (popis, způsob života)
- Výtvarná výchova, pracovní vyučování - výtvory z papíru, z plastu, z vyřazených CD a DVD, papírová koláž, využití PET lahví aj.
- Hudební výchova - říkadla, zpěv písní, zvuky moře a mořských živočichů
- Tělesná výchova - pohybové chvilky, hry pro rozvoj soc. vztahů
- Informatika - vyhledávání informací o životě v moři, sledování dokumentárních filmů
Žáci při projektové výuce využívali encyklopedie, názorné pomůcky (skutečné dary moře - mušle, koráli, …), pracovní listy v papírové i elektronické podobě (využití interaktivní tabule), výpočetní techniku. Součástí projektu byla návštěva Botanické zahrady v Liberci, kde byli k vidění známí i méně známí mořští tvorové. Žáci si tak nenásilnou formou propojili získané informace s vizualizací.
Celý týden byl plný informací, překvapení, nadšení a hlavně píle žáků, kteří si z projektu odnášejí znalosti, dovednosti a zkušenosti, které jistě využijí při své cestě za vzděláním.
Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům za spolupráci.

Mgr. Stanislava Doležalová, tvůrce projektu

Fotogalerie:

Moře, oceány
Moře, oceány
Moře, oceány
Moře, oceány
Moře, oceány
Moře, oceány
Moře, oceány
Moře, oceány
Moře, oceány
Moře, oceány
Moře, oceány
Moře, oceány
Moře, oceány