• S4300015.JPG
 • SAM_1032.JPG
 • SAM_3020.JPG
 • SAM_5767.JPG
 • SAM_5772.JPG
 • SAM_5779.JPG
 • SAM_5780.JPG
 • SAM_5784.JPG

S etikou nemám problém

Napsal vh. Publikováno v Projekty

Školní projekt zaměřený na posílení prosociálního chování žáků:

 • pomoc druhému
 • půjčit, rozdělit se
 • poradit, vysvětlit
 • potěšit a povzbudit druhé
 • vyjádřit pozitivní hodnocení druhých
 • naslouchat druhému
 • snažit se pochopit druhé
 • snažit se o zmírnění protikladů dorozuměním a  dohodou ve skupině

SAM 0825Žáci si na začátku školního roku stanoví v jednotlivých třídách pravidla, která budou při pobytu ve škole dodržovat.

Každý týden pak probíhá pod vedením třídního učitele hodnocení/sebehodnocení etického chování žáků.

Jednou měsíčně jsou projevy prosociálního chování jednotlivých žáků kladně hodnoceny před všemi žáky školy.

Ocenění žáci si následně svou odměnu (barevnou papírovou hvězdičku) vylepí na panel umístěný na školní chodbě.