• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

EU peníze školám

Napsal vh. Publikováno v Projekty

Škola se v roce 2011 zapojila do výzvy Ministerstva školství EU peníze školám. Zpracovala projekt na rozvoj ICT technologií ve výuce, který obsahoval dvě klíčové aktivity:

Obyvatelé lesa

Napsal vh. Publikováno v Projekty

V posledních dnech měsíce ledna byl na 1. stupni realizován třídní projekt Obyvatelé lesa. By zaměřen na pomoc lesní zvěři v zimním období. Nejmladší žáci se pod vedením p. uč. Doležalové vydali po teoretické průpravě do lesa za zvířaty.

Dva jsou víc než jeden

Napsal vh. Publikováno v Projekty

Projekt je určen pro žáky 1. stupně. Bude probíhat během celého školního roku 2013/2014. Je zaměřen na vyučovací předměty: prvouka, vlastivěda, přírodověda, pracovní vyučování. Žáci naší základní školy praktické se ho zúčastní společně s žáky místní základní školy.