• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

O škole

Napsal vh. Publikováno v O škole

 

Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, je základní škola určená pro žáky se zdravotním postižením, tedy pro žáky, kteří mají při svém vzdělávání speciální vzdělávací potřeby.

Škola je plně organizovaná - žáci jsou vyučováni ve všech ročnících.

Základní škola (ZŠ) – je určena pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Základní škola speciální (ZŠS) –  vzdělává žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, které může být v kombinaci s dalšími druhy postižení.

Přijetí žáka do ZŠ nebo ZŠS

Žák může být do školy přijat při splnění následujících podmínek:
a) na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení,
b) po projednání se zákonným zástupcem žáka,
c) s informovaným souhlasem uděleným zákonným zástupcem žáka.