• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Aktuální situace Covid-19

V pátek 25.9.2020 probíhá běžná výuka.

Mimořádné opatření MZd účinné od 18. 9. 2020 obsahuje výjimku pro speciální školy.
Žáci 2. stupně nemusejí mít v naší škole od 18. 9. 2020 roušku.

Ve škole není zavedena povinnost nosit roušky ve třídách ani ve společných prostorách.
Platí i po 10.9.2020 (Mimořádné opatření ministra zdravotnictví ČR).

Směrnice k provozu školy vzhledem ke covid -19

OBECNÉ INFORMACE

• Aktuální informace týkající se nákazy covid-19 a s ní spojených změn v provozu školy budou zveřejňovány na webových stránkách školy www.zspjablonne.cz a na vstupních dveřích nové školní budovy.
• Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
• Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na zákonné zástupce žáků a zaměstnance školy (telefonní čísla a e-maily).
• Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.
• Ve škole není zavedena povinnost nosit roušky ve třídách ani ve společných prostorách.
• Pedagogové budou průběžně od začátku školního roku žákům zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
• Zákonní zástupci nebudou vstupovat do školních budov, v naléhavých případech se pobyt zákonných zástupců omezí na nezbytně nutnou dobu, a to pouze v zóně pro příchozí (= vestibul nové školní budovy). Do zóny pro příchozí každá osoba vstupuje s rouškou a provede dezinfekci rukou připraveným prostředkem v dávkovači.
• Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstupovat do školy.
• Aktivity jiných subjektů, které budou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem, budou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky a zaměstnanci školy.
• V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

1) Nový školní rok zahájíme v úterý 1. 9. 2020 v 8:00 hodin (povinnost nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorách zatím neplatí, od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti).
2) Od 2. 9. 2020 začneme s běžnou prezenční výukou.
3) Prosíme zákonné zástupce žáků o aktualizaci kontaktů (telefonní číslo, e-mailovou adresu).
4) Obědy budou žákům poskytovány.
5) Školní družina bude otevřena od 2. 9. 2020.
6) Provoz školy se bude řídit hygienickými a protiepidemickými pravidly s ohledem na šíření onemocnění covid-19, která jsou v souladu s „manuálem“ ministerstva školství a jsou popsána v interní směrnici školy. Žádáme o dodržování základních protiepidemických pravidel:
- zákonní zástupci nevstupují do školních budov, v naléhavých případech se pobyt zákonných zástupců omezí na nezbytně nutnou dobu,
a to pouze ve vstupních prostorách školy,
- osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
7) Aktuální informace ke covid-19 (např. z MŠMT, MZd, KHS) budou vyvěšeny na webových stránkách školy a na vstupních dveřích nové školní budovy.

Šablony II OP VVV pro ZŠp a ZŠs Jablonné v Podještědí, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013923

ZŠ praktická a ZŠ speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, realizuje v období od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2021 projekt s názvem Šablony II OP VVV pro ZŠp a ZŠs Jablonné v Podještědí, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013923, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující rozvoj
žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

7b Logolink OP VVV hor barva cz

Poděkování sponzorům

aventinumPoděkování - chtěli bychom poděkovat Ing. Zdeňku Pavlíkovi ze společnosti Aventinum za věcný dar v podobě souboru knih s názvem Příběhy z her: William Shakespeare. Knihy využijeme v hodinách českého jazyka k nácviku hlasitého čtení.

Poděkování sponzorům

Děkujeme všem našim partnerům za jejich podporu.
bedimex wBEDIMEX s.r.o., Peach wButtner s.r.o.,
kancl wKANCL s.r.o., kipex wKipex s.r.o.,
pala wPALA s.r.o., xertec wXERTEC a.s.