Pedagogický sbor

Jméno Pozice E-mail
Mgr. Hana Balážová ředitelka balazova@zspjablonne.cz
Alena Bělohoubková učitelka belohoubkova@zspjablonne.cz
Mgr. Eva Lučková učitelka luckova@zspjablonne.cz
Mgr. Marie Rašková učitelka raskova@zspjablonne.cz
Bc. Lucie Šubertová učitelka subertova@zspjablonne.cz
Mgr. Eva Šulcová, Dis. učitelka sulcova@zspjablonne.cz
Mgr. Martina Zhorná učitelka zhorna@zspjablonne.cz
Tereza Bendová asistentka pedagoga bendova@zspjablonne.cz
Eliška Hábová asistentka pedagoga habova@zspjablonne.cz
Alena Holcová asistentka pedagoga holcova@zspjablonne.cz
Lenka Rožboudová asistentka pedagoga rozboudova@zspjablonne.cz
Eva Zoleiková asistentka pedagoga zoleikova@zspjablonne.cz
Eva Pazderová vychovatelka pazderova@zspjablonne.cz
Šárka Vébrová účetní vebrova@zspjablonne.cz

Konzultační hodiny pedagogického sboru

  • Ráno: 7:35–7:55
  • Odpoledne: po skončení vyučování

Školská rada

Předseda: Mgr. Jindřich Dráb

  • Členové:
  • Ing. Zuzana Bartošová
  • Petra Šošková
  • Iva Potměšilová
  • Mgr. Eva Lučková
  • Alena Bělohoubková