O škole

Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, je základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona. Je určena pro žáky, kteří mají při svém vzdělávání speciální vzdělávací potřeby.

Škola je plně organizovaná – žáci jsou vyučováni ve všech ročnících. Sdružuje dva typy základní školy, a to základní školu a základní školu speciální.

Základní škola (ZŠ) – je určena pro žáky se stupněm podpory 3.

Základní škola speciální (ZŠS) – je určena pro žáky se stupněm podpory 4–5.

Přijetí žáka do ZŠ nebo ZŠS

Žák může být do školy přijat při splnění následujících podmínek:

  • na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení
  • po projednání se zákonným zástupcem žáka
  • s informovaným souhlasem uděleným zákonným zástupcem žáka

Vzdělávací programy

V základní škole jsou žáci vyučováni podle vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, „Učíme se život“, č.j. ZŠJ/67/2020. Po úspěšném ukončení 9. ročníku žák získá základní vzdělání.

V základní škola speciální jsou žáci vzděláváni podle programu:

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, „Učíme se společně“, č.j. ZŠJ/68/2020, díl I. a II. Po úspěšném ukončení 10. ročníku žák získá základy vzdělání.

Někteří žáci školy jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů:

  • jsou zpracovány pro konkrétního žáka
  • vycházejí z výše uvedených vzdělávacích programů
  • jsou konzultovány se školským poradenským zařízením