Školní jídelna – výdejna

Žáci školy mají možnost stravovat se ve školní jídelně-výdejně. Obědy se ve škole nevaří, ale vydávají. Jsou dováženy z místního dětského domova.

Ceny obědů pro žáky

7–10 let 24 Kč
11–14 let 26 Kč
nad 15 let 34 Kč

Výdej obědů

11:35–12:00

Přihlášky

Přihlášky ke stravování lze vyzvednout ve škole u paní kuchařky.

Odhlašování

Odhlašování obědů si zajišťují zákonní zástupci žáka sami – den předem do 14:00 hodin na tel. č. +420 723 511 928.

Platba

Platbu za obědy vybírá třídní učitel žáka předem, tedy do začátku měsíce, v němž chce žák docházet na obědy.

Školní jídelna