Šablony III

ŠABLONY III OP VVV PRO ZŠ, KOMENSKÉHO, JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/00205 40 je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo naší škole dotaci na realizaci projektu „Šablony III OP VVV pro ZŠ, Komenského, Jablonné v Podještědí“. Celková výše dotace činí 254 156,– Kč. Cílem projektu je zkvalitnění výchovně vzdělávací činnosti školy prostřednictvím vybraných aktivit/šablon. Z nabízených možností zvolili pedagogové tyto:

  • klub zábavné logiky a deskových her,
  • badatelský klub,
  • doučování,
  • projektový den,
  • kariérové poradenství.

Kromě toho budou dotační prostředky použity také na modernizaci výuky informatiky dle upraveného školního vzdělávacího programu. Do odborné učebny se zakoupí nové počítače a robotické učební pomůcky. Změna ve výuce informatiky je naplánována k 1. 9. 2022, ostatní činnosti probíhají od začátku školního roku 2021/2022.

Evropské strukturární a investiční fondy

Běžící projekty dlouhodobé

Recyklohraní

Do tohoto projektu se škola zapojila ve školním roce 2011/2012 se záměrem podpořit environmentální výchovu a vzdělávání žáků.

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Dále Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, které mají charakter výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

  • ASEKOL s.r.o. – zpětný odběr elektrozařízení
  • ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií
  • EKO-KOM a.s. – zpětný odběr a využití odpadů z obalů
  • EKOLAMP s.r.o. – zpětný odběr osvětlovacích zařízení
  • ELEKTROWIN a.s. – zpětný odběr elektrozařízení

Ovoce a zelenina do škol

Ve školním roce 2011/2012 se naše škola zapojila do evropského projektu Ovoce a zelenina do škol. Projekt připravilo Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond. Dále se na přípravě podílelo i Ministerstvo školství, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.

Cílem projektu je podpora návyku zdravého stravování, zlepšení zdravotního stavu mladé populace, boj proti dětské obezitě a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.

Projekt je zaměřen na žáky 1. stupně, tedy na žáky 1. – 5. tříd. Tito žáci dostávají ve škole zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné pití. Frekvence výdeje těchto doplňků ke svačině je 2 – 3× měsíčně.

Mléko do škol

Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Žáci mají garantované pravidelné dodávky mléka nebo neochucených mléčných výrobků zdarma. Kromě dodávek mléčných výrobků jsou součástí projektu i doprovodná opatření, např. vzdělávací akce, ochutnávky a soutěže.

Evropské strukturární a investiční fondy