Informace ke stávce

Ilustrativní obrázek k akci

Vážení rodiče,

touto cestou bychom Vám chtěli předat informace ke stávce vyhlášené na pondělí 27. 11. 2023.

Zaměstnanci naší školy plně podporují důvody, pro které byla stávka vyhlášena:

1) zabránění nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy,

2) udržení kvality vzdělávání s odpovídající finanční podporou,

3) zajištění potřebného počtu nepedagogických zaměstnanců a posílení jejich odměňování v roce 2024.


V den stávky bude zajištěn chod školy i školní družiny v obvyklém časovém režimu.